RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji