W styczniu 2018 r. Zarząd British Automotive Holding przyjął nową atrakcyjną politykę dywidendową dla Grupy na kolejne lata, zakładającą wypłatę aż 80 proc. zysków Grupy na rzecz Akcjonariuszy.

Wzorem najwyższych standardów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, wypłaty dywidend będą odbywać się co kwartał, co uczyni British Automotive Holding jedną z nielicznych spółek na GPW oferujących taki model.

Wypłata I i II raty dywidendy właściwej miałaby miejsce odpowiednio w czerwcu i wrześniu, z kolei wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy miałaby miejsce w grudniu, zaś wypłata II raty zaliczki na poczet dywidendy – w marcu. W każdym roku kalendarzowym będą również dwa dni ustalenia praw do dywidendy: dzień ustalenia praw do dywidendy zaliczkowej i dzień ustalenia praw do dywidendy właściwej. Dzięki temu kurs akcji powinien podlegać mniejszym wahaniom w porównaniu do innych spółek ze względu na dwukrotne ?odcięcie? dywidendy w trakcie roku.

Unikatowość i wyjątkowość wdrożonej polityki dywidendowej pozwoli Akcjonariuszom otrzymywać stały dochód, niezależnie od potencjału wzrostu wartości spółki upodabniając pod względem ekonomicznym akcje spółki do dłużnych papierów wartościowych wypłacających regularnie kupony odsetkowe przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprzedaży akcji na GPW.

Przedstawiona powyżej polityka dywidendowa, szczegółowo opisana w raporcie bieżącym nr 07/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku, została decyzją Zarządu zawieszona na czas nieokreślony, co zostało w dniu 13 sierpnia 2019 roku zakomunikowane raportem bieżącym nr 37/2019.

Rok 2018

kwota 14.543.148,20 PLN została przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy

 • Pierwsza transza Zaliczki Dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję Spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r.
 • Druga transza Zaliczki Dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję Spółki została wypłacona w dniu 15 marca 2019 r.
 • 7 czerwca 2019 r. – ustalenie prawa do dywidendy
 • 17 czerwca 2019 r. – wypłata I transzy dywidendy w kwocie
  0,04 PLN / na akcję
 • 6 września 2019 r. – wypłata II transzy dywidendy w kwocie
  0,05 PLN / na akcję

Rok 2017

kwota 38.227.703,84 PLN została przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy

 • 17 maja 2018 r., ustalenie prawa do dywidendy – 0,92 PLN / na akcję
 • 29 maja 2018 r., wypłata I raty dywidendy – 0,46 PLN
 • 17 sierpnia 2018 r., wypłata II raty dywidendy – 0,46 PLN

0.92

DYWIDENDA

48059000

ZYSK NETTO

Rok 2016

kwota 34.072.518,64 PLN została przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy

  • 11 lipca 2017 r., ustalenie prawa do dywidendy – 0,82 PLN / na akcję
  • 19 lipca 2017 r., wypłata I raty dywidendy – 0,41 PLN
 • 15 listopada 2017 r., wypłata II raty dywidendy – 0,41 PLN

0.82

DYWIDENDA

46733000

ZYSK NETTO

Rok 2015

kwota 4.570.703,72 PLN została przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy

  • 12 lipca 2016 r., ustalenie prawa do dywidendy – 0,11 PLN / na akcję
 • 26 lipca 2016 r., wypłata dywidendy – 0,11 PLN

0.11

DYWIDENDA

25042000

ZYSK NETTO

W latach wcześniejszych dywidenda nie była wypłacana

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417