Title Download
RB 162/2012 – informacja o kandydaturach do rady nadzorczej
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 161/2012 – skup akcji własnych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 160/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 159/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 157/2012 – odstąpienie od oferty
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 156/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 155/2012 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 154/2012 – powołanie osoby nadzorującej
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 153/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 152/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 30.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 151/2012 – informacja o kandydaturze do rady nadzorczej
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 150/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 149/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 148/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 147/2012 – skup akcji własnych
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 146/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 145/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 143/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 142/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 141/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 05.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 140/2012 – polityka dywidendy – aktualizacja informacji
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 138/2012 – informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 137/2012 – skup akcji własnych
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 136/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 135/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 134/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 133/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 132/2012 – prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 131/2012 – przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 129/2012 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 128/2012 – skup akcji własnych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 127/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 126/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 125/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 124/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 123/2012 – informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 122/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 121/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 01.08.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 120/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 119/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 118/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 117/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 116/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 115/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 114/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 113/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 112/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 111/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 110/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 109/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 108/2012 – zbycie akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 107/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 106/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 104/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 103/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 102/2012 – skup akcji własnych
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 101/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 100/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 099/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 098/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 097/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 096/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 095/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 094/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 093/2012 – skup akcji własnych
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 092/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 091/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 090/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 089/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 088/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 087/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 086/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 085/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 084/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 083/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 082/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 081/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 080/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 079/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 078/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 077/2012 – skup akcji własnych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 076/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 075/2012 – skup akcji własnych
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 074/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 073/2012 – skup akcji własnych
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 072/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 071/2012 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 070/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 069/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 068/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 067/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 066/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 065/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 064/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 063/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 062/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 061/2012 – skup akcji własnych
  1 files      74 downloads
Pobierz
RB 060/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 059/2012 – skup akcji własnych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 058/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 057/2012 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 056/2012 – skup akcji własnych
  1 files      22 downloads
Pobierz
RB 054/2012 – skup akcji własnych
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 055/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 053/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 052/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 051/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 050/2012 – skup akcji własnych
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 049/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 048/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 047/2012 – zmiana adresu Emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 046/2012 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 045/2012 – zwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 044/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.04.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 043/2012 – skup akcji własnych
  1 files      12 downloads
Pobierz
RB 042/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 041/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 040/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 039/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 038/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 037/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 036/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 035/2012 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w 2011 rokuzestawienie – w załączniku
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 034/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 033/2012 – skup akcji własnych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 032/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 031/2012 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 029/2012 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 028/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 027/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 026/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 025/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 023/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 022/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 021/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 020/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 019/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 018/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 017/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 016/2012 – skup akcji własnych
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 015/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 014/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 012/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 011/2012 – skup akcji własnych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 010/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 009/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 008/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 007/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 006/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 005/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 004/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.01.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 003/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 002/2012 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 001/2012 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
Title Download
RB 220/2011 – skup akcji własnych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 219/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 218/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 217/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 216/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 215/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 214/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 213/2011 – skup akcji własnych
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 212/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 211/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 210/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 209/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 208/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 207/2011 – skup akcji własnych
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 206/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 205/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 204/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 202/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 201/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 200/2011 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 199/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 198/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 197/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 196/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 195/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 194/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 193/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 192/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 191/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 190/2011 – skup akcji własnych
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 189/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 188/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 187/2011 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 186/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 185/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 184/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 183/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 182/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 181/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 180/2011 – skup akcji własnych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 179/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 178/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 177/2011 – aktualizacja informacji – wykup obligacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 176/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 175/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 173/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 172/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 171/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 170/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 169/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 168/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 167/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 166/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 165/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 163/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 162/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 161/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 160/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 159/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 158/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 157/2011 – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 156/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 07.10.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      12 downloads
Pobierz
RB 155/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 154/2011 – skup akcji własnych
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 153/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 152/2011 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 151/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 150/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 149/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 148/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 147/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 146/2011 – skup akcji własnych
  1 files      73 downloads
Pobierz
RB 145/2011 – aneksy do umów kredytowych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 144/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 143/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 142/2011 – skup akcji własnych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 141/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 140/2011 – skup akcji własnych
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 139/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 138/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 137/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 136/2011 – skup akcji własnych
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 135/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 134/2011 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 133/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 132/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 131/2011 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 130/2011 – skup akcji własnych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 129/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 128/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 127/2011 – skup akcji własnych
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 126/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 124/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 123/2011 – skup akcji własnych
  1 files      10 downloads
Pobierz
RB 122/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 121/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 120/2011 – skup akcji własnych
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 119/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 118/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 117/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 116/2011 – skup akcji własnych
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 115/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 114/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 26.08.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 113/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 112/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 111/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 110/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 109/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 108/2011 – skup akcji własnych
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 107/2011 – zmiana kwalifikacji sektorowej emitenta na GPW
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 106/2011 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 105/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 104/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 103/2011 – zawarcie umów kredytowych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 102/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 101/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 099/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 098/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 097/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 096/2011 – skup akcji własnych
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 095/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 094/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 093/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 092/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 091/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 090/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 089/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 088/2011 – porozumienie do umowy faktoringu
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 087/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 086/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 085/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 084/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 083/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 082/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 081/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 080/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 079/2011 – skup akcji własnych
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 078/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 077/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 076/2011 – skup akcji własnych
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 075/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 074/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 073/2011 – skup akcji własnych
  1 files      49 downloads
Pobierz
RB 072/2011 – skup akcji własnych
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 071/2011 – skup akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 070/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 069/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 068/2011 – skup akcji własnych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 067/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 066/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 065/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 064/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 063/2011 – skup akcji własnych
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 062/2011 – skup akcji własnych
  1 files      10 downloads
Pobierz
RB 061/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 060/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 059/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 058/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 057/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 056/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 055/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 054/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 053/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 052/2011 – skup akcji własnych
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 051/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 050/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 049/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 048/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 047/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 046/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 045/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 044/2011 – skup akcji własnych
  1 files      77 downloads
Pobierz
RB 043/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 042/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 041/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 040/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 039/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 038/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 037/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 036/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 035/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii I na Catalyst
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 034/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 033/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 06.05.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 032/2011 – wprowadzenie obligacji serii I na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 031/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 030/2011 – emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 028/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 027/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 026/2011 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 024/2011 – raporty bieżące i okresowe przekazane w 2010 roku – wykaz w załączniku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 023/2011 – znacząca umowa
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 022/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 021/2011 – ZWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 020/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 25.03.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 019/2011 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      23 downloads
Pobierz
RB 018/2011 – zakup nieruchomości
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 017/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 016/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      14 downloads
Pobierz
RB 015/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 013/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii H na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 012/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii G na Catalyst
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 011/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii F na Catalyst
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 010/2011 – wprowadzenie obligacji serii H na Catalyst
  1 files      65 downloads
Pobierz
RB 009/2011 – wprowadzenie obligacji serii G na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 008/2011 – wprowadzenie obligacji serii F na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 007/2011 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 006/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 005/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 004/2011 – emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 003/2011 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 002/2011 – rozwiązanie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 001/2011 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      3 downloads
Pobierz
Title Download
RB 108/2010 – emisja obligacji zwykłychaktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 107/2010 – emisja obligacji zwykłychaktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 106/2010 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 105/2010 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      10 downloads
Pobierz
RB 104/2010 – znacząca umowa
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 103/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 102/2010 – aktualizacja informacji – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 101/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 100/2010 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii E na Catalyst
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 99/2010 – aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 98/2010 – transakcja na aktywach o znacznej wartości
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 97/2010 – wprowadzenie obligacji serii E na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 96/2010 – emisja obligacji zwykłychaktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 95/2010 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 94/2010 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 93/2010 – spłata kredytu i zwolnienie zabezpieczeń hipotecznych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 92/2010 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 91/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 90/2010 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 89/2010 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 88/2010 – aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 87/2010 – zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 86/2010 – powołanie osoby nadzorującej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 85/2010 – odwołanie osoby nadzorującej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 84/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 83/2010 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 82/2010 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 01.10.2010treść uchwał – w załączniku
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 81/2010 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii C na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 80/2010 – informacja o kandydaturze do rady nadzorczej
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 79/2010 – zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 78/2010 – wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 77/2010 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 76/2010 – emisja obligacji zwykłychaktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 75/2010 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 74/2010 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 72/2010 – wprowadzenie obligacji zamiennych serii B na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 71/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 70/2010 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 69/2010 – wprowadzenie obligacji zamiennych serii B na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 68/2010 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 67/2010 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 66/2010 POPR – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 20.08.2010treść uchwał – w załączniku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 65/2010 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 64/2010 – przyjęcie oferty Emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 63/2010 umowa kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 62/2010 aneks do umowy kredytu
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 61/2010 podpisanie listu intencyjnego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 60/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 59/2010 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 58/2010 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 57/2010 – informacja poufna
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 56/2010 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 55/2010 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 54/2010 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 53/2010 podpisanie listu intencyjnego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 51/2010 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 50/2010 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 49/2010 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 48/2010 – informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 47/2010 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 46/2010 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45/2010 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 44/2010 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 43/2010 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 28.05.2010treść uchwał – w załączniku
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 42/2010 – rejestracja akcji serii E w KDPW
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 41/2010 – dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 40/2010 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 38/2010 – warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 36/2010 – informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 35/2010 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 34/2010 – wykaz raportów opublikowanych w 2009 roku
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 33/2010 – ZWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 32/2010 – powołania do Zarządu i Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 31/2010 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 09.04.2010treść uchwał – w załączniku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 30/2010 – korekta raportów rocznych za 2009 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 29/2010 – przygotowanie korekty raportów rocznych za 2009 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 28/2010 – zawarcie istotnej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 27 – informacja o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 26 – informacja o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 25 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 24 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 23/2010 – subskrypcja akcji serii E
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 22/2010 – uchwała w przedmiocie emisji akcji serii E
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 21/2010 – uzupełnienie do raportów okresowych za 2009 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2010 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 19/2010 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 18/2010 – roczny wykaz przekazanych informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 16/2010 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 15/2010 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 14/2010 – informacje bieżące
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 13/2010 – informacje poufne
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 12/2010 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 11/2010 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 19.02.2010treść uchwał – w załączniku
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 10/2010 – informacje bieżące
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 09/2010 – znacząca umowa
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 08/2010 – powołanie osób zarządzających
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 07/2010 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 06/2010 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 05/2010 – wykreślenie hipotek kaucyjnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 04/2010 – stałe daty raportów okresowych w 2010 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 02/2010 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 01/2010 – rejestracja akcji serii D w KDPW
  1 files      3 downloads
Pobierz
Title Download
RB 49 – dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 48 – aktualizacja informacji
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 47 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 46 – warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45 – wykreślenie hipoteki kaucyjnej
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 44 – rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 43 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 42 – subskrypcja akcji serii D
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 41 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 40 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 39 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2009
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 38 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 37 – pozwolenie na budowę
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 36 – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 35 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 34 – emisja akcji serii D
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 33 – zawarcie istotnej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 32 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 31 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 30 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 29 – rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
  1 files      31 downloads
Pobierz
RB 28 – aktualizacja informacji o umowie znaczącej
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 27 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2009
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 26 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 25 – podpisanie istotnej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 24 – podpisanie Confirmation Letter
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 23 – lista akcjonariuszy na ZWZA 2009.06.30
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 22 – powołanie osoby zarządzającej
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 21 – uchwały podjęte przez ZWZA 2009.06.30
  1 files      5 downloads
Pobierz
>> RB 21 – załącznik
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 20 – informacja o kandydaturze do zarządu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 19 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 18 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 17 – aktualizacja informacji na temat umowy znaczącej
  1 files      3 downloads
Pobierz
CR No. 16/2009 – mortgage clearing
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 15 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 14 – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  1 files      3 downloads
Pobierz
>> RB 14 – załącznik
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 13 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 12 – poprawki redakcyjne do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
>> RB 12 – załącznik
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 11 – zawarcie istotnej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 10 – wykaz raportów opublikowanych w 2008 r.
  1 files      11 downloads
Pobierz
>> RB 10 – załącznik
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 09 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 08 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 07 – zmiana stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 06 – poprawki redakcyjne do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2008 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
>> RB 06 – załącznik
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 05 – rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 04 – przedłużenie umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 03 – objęcie i przeniesienie aktywów o znacznej wartości
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 02 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 01 – rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
Title Download
RB 58 – umorzenie obligacji emitenta
  1 files      4 downloads