Title Download
RB 220/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 219/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 218/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 217/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 216/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 215/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 214/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 213/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 212/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 211/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 210/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 209/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 208/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 207/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 206/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 205/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 204/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 202/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 201/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 200/2011 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 199/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 198/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 197/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 196/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 195/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 194/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 193/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 192/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 191/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 190/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 189/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 188/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 187/2011 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 186/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 185/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 184/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 183/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 182/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 181/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 180/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 179/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 178/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 177/2011 – aktualizacja informacji – wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 176/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 175/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 173/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 172/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 171/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 170/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 169/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 168/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 167/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 166/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 165/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 163/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 162/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 161/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 160/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 159/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 158/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 157/2011 – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 07.10.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 154/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2011 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 151/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 150/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 145/2011 – aneksy do umów kredytowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 139/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2011 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 132/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 131/2011 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 130/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 129/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 127/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 122/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 118/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 115/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 114/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 26.08.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 109/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 108/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2011 – zmiana kwalifikacji sektorowej emitenta na GPW
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2011 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 105/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 104/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 103/2011 – zawarcie umów kredytowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 102/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 101/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 099/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 098/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 097/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 096/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 095/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 094/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 093/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 092/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 091/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 090/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 089/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 088/2011 – porozumienie do umowy faktoringu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 087/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 086/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 085/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 084/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 083/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 082/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 081/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 080/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 079/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 078/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 077/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 076/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 075/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 074/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 073/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 072/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 071/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 070/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 069/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 068/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 067/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 066/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 065/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 064/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 063/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 062/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 061/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 060/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 059/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 058/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 057/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 056/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 055/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 054/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 053/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 052/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 051/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 050/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 049/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 048/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 047/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 046/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 045/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 044/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 043/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 042/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 041/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 040/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 039/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 038/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 037/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 036/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 035/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii I na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 034/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 033/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 06.05.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 032/2011 – wprowadzenie obligacji serii I na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 031/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 030/2011 – emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2011 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 024/2011 – raporty bieżące i okresowe przekazane w 2010 roku – wykaz w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2011 – znacząca umowa
  1 files      0 download
Pobierz
RB 022/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2011 – ZWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 25.03.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2011 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 018/2011 – zakup nieruchomości
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 016/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 015/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 013/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii H na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii G na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 011/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii F na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2011 – wprowadzenie obligacji serii H na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2011 – wprowadzenie obligacji serii G na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 008/2011 – wprowadzenie obligacji serii F na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2011 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 004/2011 – emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 003/2011 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 002/2011 – rozwiązanie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 001/2011 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 220/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 219/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 218/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 217/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 216/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 215/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 214/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 213/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 212/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 211/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 210/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 209/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 208/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 207/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 206/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 205/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 204/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 202/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 201/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 200/2011 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 199/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 198/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 197/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 196/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 195/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 194/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 193/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 192/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 191/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 190/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 189/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 188/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 187/2011 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 186/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 185/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 184/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 183/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 182/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 181/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 180/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 179/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 178/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 177/2011 – aktualizacja informacji – wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 176/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 175/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 173/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 172/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 171/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 170/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 169/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 168/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 167/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 166/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 165/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 163/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 162/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 161/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 160/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 159/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 158/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 157/2011 – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 07.10.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 154/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2011 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 151/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 150/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 145/2011 – aneksy do umów kredytowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 139/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2011 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 132/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 131/2011 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 130/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 129/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 127/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 122/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 118/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 115/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 114/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 26.08.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 109/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 108/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2011 – zmiana kwalifikacji sektorowej emitenta na GPW
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2011 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 105/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 104/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 103/2011 – zawarcie umów kredytowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 102/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 101/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 099/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 098/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 097/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 096/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 095/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 094/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 093/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 092/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 091/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 090/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 089/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 088/2011 – porozumienie do umowy faktoringu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 087/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 086/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 085/2011 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 084/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 083/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 082/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 081/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 080/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 079/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 078/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 077/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 076/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 075/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 074/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 073/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 072/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 071/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 070/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 069/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 068/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 067/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 066/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 065/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 064/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 063/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 062/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 061/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 060/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 059/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 058/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 057/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 056/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 055/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 054/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 053/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 052/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 051/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 050/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 049/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 048/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 047/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 046/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 045/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 044/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 043/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 042/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 041/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 040/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 039/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 038/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 037/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 036/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 035/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii I na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 034/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 033/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 06.05.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 032/2011 – wprowadzenie obligacji serii I na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 031/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 030/2011 – emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2011 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 024/2011 – raporty bieżące i okresowe przekazane w 2010 roku – wykaz w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2011 – znacząca umowa
  1 files      0 download
Pobierz
RB 022/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2011 – ZWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 25.03.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2011 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 018/2011 – zakup nieruchomości
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 016/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 015/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 013/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii H na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii G na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 011/2011 – wyznaczenie 1go notowania obligacji serii F na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2011 – wprowadzenie obligacji serii H na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2011 – wprowadzenie obligacji serii G na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 008/2011 – wprowadzenie obligacji serii F na Catalyst
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2011 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 004/2011 – emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 003/2011 – zmiana znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 002/2011 – rozwiązanie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 001/2011 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 220/2011 – skup akcji własnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 219/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 218/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 217/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 216/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 215/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 214/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 213/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 212/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 211/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 210/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 209/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 208/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 207/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 206/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 205/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 204/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 202/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 201/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 200/2011 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 199/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 198/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 197/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 196/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 195/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 194/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 193/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 192/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 191/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 190/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 189/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 188/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 187/2011 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 186/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 185/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 184/2011 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 183/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 182/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 181/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 180/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 179/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 178/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 177/2011 – aktualizacja informacji – wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 176/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 175/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 173/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 172/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 171/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 170/2011 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 169/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 168/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 167/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 166/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 165/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 163/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 162/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 161/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 160/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 159/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 158/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 157/2011 – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 07.10.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 154/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2011 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 151/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 150/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 145/2011 – aneksy do umów kredytowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2011 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2011 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 139/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2011 – emisja obligacji zamiennych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 132/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 131/2011 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 130/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 129/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 127/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 122/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2011 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 118/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2011 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 115/2011 – NWZA – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 114/2011 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 26.08.2011treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 109/2011 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 108/2011 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2011 – zmiana kwalifikacji sektorowej emitenta na GPW
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2011 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download