Title Download
RB 162/2012 – informacja o kandydaturach do rady nadzorczej
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 161/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 160/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 159/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 157/2012 – odstąpienie od oferty
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2012 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 154/2012 – powołanie osoby nadzorującej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 30.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 151/2012 – informacja o kandydaturze do rady nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 150/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 145/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 05.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2012 – polityka dywidendy – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2012 – informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 132/2012 – prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 131/2012 – przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 129/2012 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 127/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 125/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2012 – informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 122/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 01.08.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 118/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 115/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 114/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 109/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 108/2012 – zbycie akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 104/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 103/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 102/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 101/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 100/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 099/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 098/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 097/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 096/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 095/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 094/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 093/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 092/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 091/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 090/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 089/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 088/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 087/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 086/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 085/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 084/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 083/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 082/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 081/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 080/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 079/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 078/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 077/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 076/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 075/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 074/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 073/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 072/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 071/2012 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 070/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 069/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 068/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 067/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 066/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 065/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 064/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 063/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 062/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 061/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 060/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 059/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 058/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 057/2012 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 056/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 054/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 055/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 053/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 052/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 051/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 050/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 049/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 048/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 047/2012 – zmiana adresu Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 046/2012 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 045/2012 – zwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 044/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.04.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 043/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 042/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 041/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 040/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 039/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 038/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 037/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 036/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 035/2012 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w 2011 rokuzestawienie – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 034/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 033/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 032/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2012 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 029/2012 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 025/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 024/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 022/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 021/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 018/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 016/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 013/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 011/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 010/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 008/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 005/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 004/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.01.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 002/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 001/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 162/2012 – informacja o kandydaturach do rady nadzorczej
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 161/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 160/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 159/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 157/2012 – odstąpienie od oferty
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2012 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 154/2012 – powołanie osoby nadzorującej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 30.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 151/2012 – informacja o kandydaturze do rady nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 150/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 145/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 05.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2012 – polityka dywidendy – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2012 – informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 132/2012 – prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 131/2012 – przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 129/2012 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 127/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 125/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2012 – informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 122/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 01.08.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 118/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 115/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 114/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 109/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 108/2012 – zbycie akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 104/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 103/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 102/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 101/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 100/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 099/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 098/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 097/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 096/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 095/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 094/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 093/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 092/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 091/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 090/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 089/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 088/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 087/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 086/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 085/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 084/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 083/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 082/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 081/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 080/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 079/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 078/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 077/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 076/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 075/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 074/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 073/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 072/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 071/2012 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 070/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 069/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 068/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 067/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 066/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 065/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 064/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 063/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 062/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 061/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 060/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 059/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 058/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 057/2012 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 056/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 054/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 055/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 053/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 052/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 051/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 050/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 049/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 048/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 047/2012 – zmiana adresu Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 046/2012 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 045/2012 – zwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 044/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.04.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 043/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 042/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 041/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 040/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 039/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 038/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 037/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 036/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 035/2012 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w 2011 rokuzestawienie – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 034/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 033/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 032/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2012 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 029/2012 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 025/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 024/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 022/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 021/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 018/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 016/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 013/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 011/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 010/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 008/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 005/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 004/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.01.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 002/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 001/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 162/2012 – informacja o kandydaturach do rady nadzorczej
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 161/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 160/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 159/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 157/2012 – odstąpienie od oferty
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2012 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 154/2012 – powołanie osoby nadzorującej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 30.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 151/2012 – informacja o kandydaturze do rady nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 150/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 145/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 05.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2012 – polityka dywidendy – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2012 – informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 132/2012 – prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 131/2012 – przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 129/2012 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 127/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 125/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2012 – informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 122/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 01.08.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 118/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 115/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 114/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 109/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 108/2012 – zbycie akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 104/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 103/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 102/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 101/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 100/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 099/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 098/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 097/2012 – aneks do umowy kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 096/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 095/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 094/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 093/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 092/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 091/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 090/2012 – zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 089/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 088/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 087/2012 – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 086/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 085/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 084/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 083/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 082/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 081/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 080/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 079/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 078/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 077/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 076/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 075/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 074/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 073/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 072/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 071/2012 – zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 070/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 069/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 068/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 067/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 066/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 065/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 064/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 063/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 062/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 061/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 060/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 059/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 058/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 057/2012 – wybór biegłego rewidenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 056/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 054/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 055/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 053/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 052/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 051/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 050/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 049/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 048/2012 – emisja obligacji zamiennych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 047/2012 – zmiana adresu Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 046/2012 – zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 045/2012 – zwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 044/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.04.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 043/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 042/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 041/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 040/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 039/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 038/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 037/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 036/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 035/2012 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w 2011 rokuzestawienie – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 034/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 033/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 032/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2012 – umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 029/2012 – stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 025/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 024/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 022/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 021/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 018/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 016/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 013/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 011/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 010/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 008/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 005/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 004/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 04.01.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 002/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 001/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 162/2012 – informacja o kandydaturach do rady nadzorczej
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 161/2012 – skup akcji własnych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 160/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 159/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 157/2012 – odstąpienie od oferty
  1 files      0 download
Pobierz
RB 156/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 155/2012 – emisja obligacji zwykłych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 154/2012 – powołanie osoby nadzorującej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 153/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 152/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 30.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 151/2012 – informacja o kandydaturze do rady nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 150/2012 – znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 149/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 148/2012 – aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 147/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 146/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 145/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 144/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 143/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 142/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 141/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 05.10.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 140/2012 – polityka dywidendy – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 138/2012 – informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 137/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 136/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 135/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 134/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 133/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 132/2012 – prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 131/2012 – przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 129/2012 – aneks do umowy kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 128/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 127/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 126/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 125/2012 – rejestracja zmian w Statucie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 124/2012 – zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 123/2012 – informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 122/2012 – nwz – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 121/2012 – uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dn. 01.08.2012treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 120/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 119/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 118/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 117/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 116/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 115/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 114/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 113/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 112/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 111/2012 – zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 110/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 109/2012 – informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 108/2012 – zbycie akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 107/2012 – skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 106/2012 – skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 104/2012 – skup akcji własnych
  1 files  &nb