Title Download
RB 10/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 09/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 08/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 07/2019 – Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd – rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 06/2019 – Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.
  1 files      22 downloads
Pobierz
RB 05/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      23 downloads
Pobierz
RB 04/2019 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 03/2019 – Rezygnacja osoby nadzorującej
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 02/2019 – Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
  1 files      32 downloads
Pobierz
RB 01/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      50 downloads
Pobierz
Title Download
RB 58/2018 – Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 57/2018 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 56/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 55/2018 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      54 downloads
Pobierz
RB 54/2018 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 53/2018 – Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      70 downloads
Pobierz
RB 52/2018 – Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      104 downloads
Pobierz
RB 51/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      83 downloads
Pobierz
RB 50/2018 – Otrzymanie od Jaguar Land Rover Deutschland GMBH listu intencyjnego ws. odkupu samochodów i części zamiennych oraz akcesoriów po wygaśnięciu umowy importerskiej
  1 files      79 downloads
Pobierz
RB 49/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      128 downloads
Pobierz
RB 48/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      129 downloads
Pobierz
RB 47/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      136 downloads
Pobierz
RB 46/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      167 downloads
Pobierz
RB 45/2018 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      117 downloads
Pobierz
RB 44/2018 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      137 downloads
Pobierz
RB 43/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      177 downloads
Pobierz
RB 42/2018 – Wypowiedzenie umowy znaczącej – umowy importerskiej
  1 files      268 downloads
Pobierz
RB 41/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      200 downloads
Pobierz
RB 40/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      188 downloads
Pobierz
RB 39/2018 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      231 downloads
Pobierz
RB 38/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      213 downloads
Pobierz
RB 37/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.
  1 files      168 downloads
Pobierz
RB 36/2018 – Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.
  1 files      164 downloads
Pobierz
RB 35/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017
  1 files      204 downloads
Pobierz
RB 34/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.
  1 files      175 downloads
Pobierz
RB 33/2018 – Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  1 files      179 downloads
Pobierz
RB 32/2018 – Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  1 files      182 downloads
Pobierz
RB 31/2018 – Aktualizacja informacji nt. umowy faktoringowej spółki zależnej
  1 files      186 downloads
Pobierz
RB 30/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      218 downloads
Pobierz
RB 29/2018 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      213 downloads
Pobierz
RB 28/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      229 downloads
Pobierz
RB 27/2018 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      213 downloads
Pobierz
RB 26/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej
  1 files      229 downloads
Pobierz
RB 25/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy kredytowej
  1 files      237 downloads
Pobierz
RB 24/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      263 downloads
Pobierz
RB 23/2018 – Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi
  1 files      249 downloads
Pobierz
RB 22/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      293 downloads
Pobierz
RB 21/2018 – Informacja nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      248 downloads
Pobierz
RB 20/2018 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      322 downloads
Pobierz
RB 19/2018 – Informacja nt. zwiększenia udziału TFI PZU S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  1 files      243 downloads
Pobierz
RB 18/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      243 downloads
Pobierz
RB 17/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej
  1 files      240 downloads
Pobierz
RB 16/2018 – Otrzymanie informacji o zmianie zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
  1 files      234 downloads
Pobierz
RB 15/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      233 downloads
Pobierz
RB 14/2018 – Powołanie osób zarządzających w British Automotive Holding S.A.
  1 files      251 downloads
Pobierz
RB 13/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      246 downloads
Pobierz
RB 12/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      238 downloads
Pobierz
RB 11/2018 – Aktualizacja informacji nt. działalności dilerskiej w Katowicach
  1 files      254 downloads
Pobierz
RB 10/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      252 downloads
Pobierz
RB 09/2018 – Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta
  1 files      259 downloads
Pobierz
RB 08/2018 – Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu
  1 files      247 downloads
Pobierz
RB 07/2018 – Zmiana w zakresie polityki dywidendowej Emitenta
  1 files      278 downloads
Pobierz
RB 06/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      230 downloads
Pobierz
RB 05/2018 – Zamiar wprowadzenia zmian w zakresie polityki dywidendowej Emitenta
  1 files      240 downloads
Pobierz
RB 04/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      282 downloads
Pobierz
RB 03/2018 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      275 downloads
Pobierz
RB 02/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      236 downloads
Pobierz
RB 01/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      233 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417