Title Download
RB 42/2020 – Zmiany w składzie Zarządu British Automotive Holding S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 41/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 40/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 39/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania przez mBank S.A.
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 38/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      32 downloads
Pobierz
RB 37/2020 – Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 36/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR w sprawie kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 35/2020 – Prowadzenie rozmów w sprawie zasad zakończenia działalności importerskiej oraz uruchomienie procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 34/2020 – Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 33/2020 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      12 downloads
Pobierz
RB 32/2020 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 31/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 30/2020 – Otrzymanie informacji od JLR dotyczącej kontynuacji działalności importerskiej na terenie Polski bez udziału spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 29/2020 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 28/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 27/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 25/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      58 downloads
Pobierz
RB 24/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 23/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 22/2020 – Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółek zależnych Emitenta, ustaleniu zasad reorganizacji działalności spółki zależnej British Automotive Polska S.A. oraz przeprowadzeniu procesów dezinwestycji w Grupie Kapitałowej Spółki
  1 files      93 downloads
Pobierz
RB 21/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 20/2020 – Aktualizacja informacji dot. procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 19/2020 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 18/2020 – Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
  1 files      75 downloads
Pobierz
RB 17/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 16/2020 – Procedura szacowania wartości niektórych aktywów – aktualizacja informacji
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 15/2020 – Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 14/2020 – Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      78 downloads
Pobierz
RB 13/2020 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 12/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR ws. kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 11/2020 – Rozpoczęcie procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 10/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      61 downloads
Pobierz
RB 09/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 08/2020 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 07/2020 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      93 downloads
Pobierz
RB 06/2020 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 05/2020 – Otrzymanie pisma od JLR potwierdzającego przedłużenie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 04/2020 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 03/2020 – Otrzymanie informacji w sprawie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 02/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 01/2020 – Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej w pierwotnym terminie, tj. w dniu 01.08.2020 r.
  1 files      348 downloads
Pobierz
Title Download
RB 47/2019 – Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 46/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 45/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 44/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      58 downloads
Pobierz
RB 43/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      56 downloads
Pobierz
RB 42/2019 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      60 downloads
Pobierz
RB 41/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      84 downloads
Pobierz
RB 40/2019 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 39/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 38/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      91 downloads
Pobierz
RB 37/2019 – Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej
  1 files      65 downloads
Pobierz
RB 36/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 35/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 34/2019 – Zmiana częstotliwości publikacji wybranych danych operacyjnych Grupy Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 32/2019 (K) Korekta raportu bieżącego nr 32/2019
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 33/2019 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w wykonaniu zobowiązania z warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów zawartej z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 32/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 31/2019-Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 30/2019 – Otrzymanie stanowiska w sprawie możliwości przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      95 downloads
Pobierz
RB 29/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 28/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 27/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2019 – Zawarcie umowy franczyzy ze spółką Surprice Rentals (CY) Ltd
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 25/2019 – Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 24/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 23/2019 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 22/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 21/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 20/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      20 downloads
Pobierz
RB 19/2019 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 18/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 17/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 15/2019 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 14/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 13/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 12/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      14 downloads
Pobierz
RB 11/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 10/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki
  1 files      109 downloads
Pobierz
RB 09/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 08/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 07/2019 – Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd – rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 06/2019 – Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 05/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 04/2019 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 03/2019 – Rezygnacja osoby nadzorującej
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 02/2019 – Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 01/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      67 downloads
Pobierz
Title Download
RB 58/2018 – Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      67 downloads
Pobierz
RB 57/2018 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      53 downloads
Pobierz
RB 56/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 55/2018 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      63 downloads
Pobierz
RB 54/2018 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 53/2018 – Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      76 downloads
Pobierz
RB 52/2018 – Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      111 downloads
Pobierz
RB 51/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      86 downloads
Pobierz
RB 50/2018 – Otrzymanie od Jaguar Land Rover Deutschland GMBH listu intencyjnego ws. odkupu samochodów i części zamiennych oraz akcesoriów po wygaśnięciu umowy importerskiej
  1 files      87 downloads
Pobierz
RB 49/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      136 downloads
Pobierz
RB 48/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      132 downloads
Pobierz
RB 47/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      138 downloads
Pobierz
RB 46/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      168 downloads
Pobierz
RB 45/2018 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      118 downloads
Pobierz
RB 44/2018 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      141 downloads
Pobierz
RB 43/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      177 downloads
Pobierz
RB 42/2018 – Wypowiedzenie umowy znaczącej – umowy importerskiej
  1 files      293 downloads
Pobierz
RB 41/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      203 downloads
Pobierz
RB 40/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      189 downloads
Pobierz
RB 39/2018 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      233 downloads
Pobierz
RB 38/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      214 downloads
Pobierz
RB 37/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.
  1 files      173 downloads
Pobierz
RB 36/2018 – Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.
  1 files      173 downloads
Pobierz
RB 35/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017
  1 files      210 downloads
Pobierz
RB 34/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.
  1 files      183 downloads
Pobierz
RB 33/2018 – Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  1 files      182 downloads
Pobierz
RB 32/2018 – Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  1 files      182 downloads
Pobierz
RB 31/2018 – Aktualizacja informacji nt. umowy faktoringowej spółki zależnej
  1 files      186 downloads
Pobierz
RB 30/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      221 downloads
Pobierz
RB 29/2018 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      216 downloads
Pobierz
RB 28/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      230 downloads
Pobierz
RB 27/2018 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      217 downloads
Pobierz
RB 26/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej
  1 files      231 downloads
Pobierz
RB 25/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy kredytowej
  1 files      238 downloads
Pobierz
RB 24/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      263 downloads
Pobierz
RB 23/2018 – Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi
  1 files      250 downloads
Pobierz
RB 22/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      293 downloads
Pobierz
RB 21/2018 – Informacja nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      254 downloads
Pobierz
RB 20/2018 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      323 downloads
Pobierz
RB 19/2018 – Informacja nt. zwiększenia udziału TFI PZU S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  1 files      246 downloads
Pobierz
RB 18/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      244 downloads
Pobierz
RB 17/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej
  1 files      244 downloads
Pobierz
RB 16/2018 – Otrzymanie informacji o zmianie zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
  1 files      236 downloads
Pobierz
RB 15/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      234 downloads
Pobierz
RB 14/2018 – Powołanie osób zarządzających w British Automotive Holding S.A.
  1 files      257 downloads
Pobierz
RB 13/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      249 downloads
Pobierz
RB 12/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      240 downloads
Pobierz
RB 11/2018 – Aktualizacja informacji nt. działalności dilerskiej w Katowicach
  1 files      254 downloads
Pobierz
RB 10/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      259 downloads
Pobierz
RB 09/2018 – Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta
  1 files      264 downloads
Pobierz
RB 08/2018 – Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu
  1 files      252 downloads
Pobierz
RB 07/2018 – Zmiana w zakresie polityki dywidendowej Emitenta
  1 files      285 downloads
Pobierz
RB 06/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      231 downloads
Pobierz
RB 05/2018 – Zamiar wprowadzenia zmian w zakresie polityki dywidendowej Emitenta
  1 files      242 downloads
Pobierz
RB 04/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      283 downloads
Pobierz
RB 03/2018 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      276 downloads
Pobierz
RB 02/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      239 downloads
Pobierz
RB 01/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      236 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417