Title Download
RB 47/2019 – Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 46/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 45/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 44/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 43/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      56 downloads
Pobierz
RB 42/2019 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      60 downloads
Pobierz
RB 41/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      84 downloads
Pobierz
RB 40/2019 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 39/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 38/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      91 downloads
Pobierz
RB 37/2019 – Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej
  1 files      66 downloads
Pobierz
RB 36/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 35/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 34/2019 – Zmiana częstotliwości publikacji wybranych danych operacyjnych Grupy Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 32/2019 (K) Korekta raportu bieżącego nr 32/2019
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 33/2019 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w wykonaniu zobowiązania z warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów zawartej z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 32/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 31/2019-Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 30/2019 – Otrzymanie stanowiska w sprawie możliwości przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      95 downloads
Pobierz
RB 29/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 28/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 27/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2019 – Zawarcie umowy franczyzy ze spółką Surprice Rentals (CY) Ltd
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 25/2019 – Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 24/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 23/2019 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 22/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 21/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 20/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      20 downloads
Pobierz
RB 19/2019 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 18/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 17/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 15/2019 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 14/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 13/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 12/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      14 downloads
Pobierz
RB 11/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 10/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki
  1 files      109 downloads
Pobierz
RB 09/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 08/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 07/2019 – Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd – rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 06/2019 – Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 05/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 04/2019 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 03/2019 – Rezygnacja osoby nadzorującej
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 02/2019 – Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 01/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      67 downloads
Pobierz
Title Download
RB 47/2019 – Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 46/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 45/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 44/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 43/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      56 downloads
Pobierz
RB 42/2019 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      60 downloads
Pobierz
RB 41/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      84 downloads
Pobierz
RB 40/2019 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 39/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 38/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      91 downloads
Pobierz
RB 37/2019 – Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej
  1 files      66 downloads
Pobierz
RB 36/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 35/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 34/2019 – Zmiana częstotliwości publikacji wybranych danych operacyjnych Grupy Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 32/2019 (K) Korekta raportu bieżącego nr 32/2019
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 33/2019 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w wykonaniu zobowiązania z warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów zawartej z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 32/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 31/2019-Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 30/2019 – Otrzymanie stanowiska w sprawie możliwości przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      95 downloads
Pobierz
RB 29/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 28/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 27/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2019 – Zawarcie umowy franczyzy ze spółką Surprice Rentals (CY) Ltd
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 25/2019 – Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 24/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 23/2019 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 22/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 21/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 20/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      20 downloads
Pobierz
RB 19/2019 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 18/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 17/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 15/2019 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 14/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 13/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 12/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      14 downloads
Pobierz
RB 11/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 10/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki
  1 files      109 downloads
Pobierz
RB 09/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 08/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 07/2019 – Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd – rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 06/2019 – Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 05/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 04/2019 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 03/2019 – Rezygnacja osoby nadzorującej
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 02/2019 – Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 01/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      67 downloads
Pobierz
Title Download
RB 47/2019 – Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 46/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 45/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 44/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 43/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      56 downloads
Pobierz
RB 42/2019 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      60 downloads
Pobierz
RB 41/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      84 downloads
Pobierz
RB 40/2019 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 39/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 38/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      91 downloads
Pobierz
RB 37/2019 – Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej
  1 files      66 downloads
Pobierz
RB 36/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 35/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 34/2019 – Zmiana częstotliwości publikacji wybranych danych operacyjnych Grupy Emitenta
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 32/2019 (K) Korekta raportu bieżącego nr 32/2019
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 33/2019 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w wykonaniu zobowiązania z warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów zawartej z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 32/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 31/2019-Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 30/2019 – Otrzymanie stanowiska w sprawie możliwości przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      95 downloads
Pobierz
RB 29/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 28/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 27/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2019 – Zawarcie umowy franczyzy ze spółką Surprice Rentals (CY) Ltd
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 25/2019 – Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 24/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 23/2019 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 22/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 21/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 20/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      20 downloads
Pobierz
RB 19/2019 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 18/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 17/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 15/2019 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 14/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      18 downloads
Pobierz
RB 13/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 12/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      14 downloads
Pobierz
RB 11/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 10/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki
  1 files      109 downloads
Pobierz
RB 09/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 08/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 07/2019 – Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd – rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 06/2019 – Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 05/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 04/2019 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 03/2019 – Rezygnacja osoby nadzorującej
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 02/2019 – Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 01/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      67 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417