Title Download
RB 42/2020 – Zmiany w składzie Zarządu British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 41/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 40/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 39/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania przez mBank S.A.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 38/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 37/2020 – Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 36/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR w sprawie kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 35/2020 – Prowadzenie rozmów w sprawie zasad zakończenia działalności importerskiej oraz uruchomienie procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 34/2020 – Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 33/2020 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 32/2020 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 31/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 30/2020 – Otrzymanie informacji od JLR dotyczącej kontynuacji działalności importerskiej na terenie Polski bez udziału spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 29/2020 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 28/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 27/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      23 downloads
Pobierz
RB 25/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      64 downloads
Pobierz
RB 24/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 23/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 22/2020 – Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółek zależnych Emitenta, ustaleniu zasad reorganizacji działalności spółki zależnej British Automotive Polska S.A. oraz przeprowadzeniu procesów dezinwestycji w Grupie Kapitałowej Spółki
  1 files      96 downloads
Pobierz
RB 21/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 20/2020 – Aktualizacja informacji dot. procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 19/2020 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 18/2020 – Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
  1 files      75 downloads
Pobierz
RB 17/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 16/2020 – Procedura szacowania wartości niektórych aktywów – aktualizacja informacji
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 15/2020 – Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 14/2020 – Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      79 downloads
Pobierz
RB 13/2020 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 12/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR ws. kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 11/2020 – Rozpoczęcie procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 10/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      63 downloads
Pobierz
RB 09/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 08/2020 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 07/2020 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      93 downloads
Pobierz
RB 06/2020 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 05/2020 – Otrzymanie pisma od JLR potwierdzającego przedłużenie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 04/2020 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 03/2020 – Otrzymanie informacji w sprawie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 02/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      374 downloads
Pobierz
RB 01/2020 – Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej w pierwotnym terminie, tj. w dniu 01.08.2020 r.
  1 files      365 downloads
Pobierz
Title Download
RB 42/2020 – Zmiany w składzie Zarządu British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 41/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 40/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 39/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania przez mBank S.A.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 38/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 37/2020 – Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 36/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR w sprawie kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 35/2020 – Prowadzenie rozmów w sprawie zasad zakończenia działalności importerskiej oraz uruchomienie procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 34/2020 – Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 33/2020 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 32/2020 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 31/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 30/2020 – Otrzymanie informacji od JLR dotyczącej kontynuacji działalności importerskiej na terenie Polski bez udziału spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 29/2020 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 28/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 27/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      23 downloads
Pobierz
RB 25/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      64 downloads
Pobierz
RB 24/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 23/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 22/2020 – Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółek zależnych Emitenta, ustaleniu zasad reorganizacji działalności spółki zależnej British Automotive Polska S.A. oraz przeprowadzeniu procesów dezinwestycji w Grupie Kapitałowej Spółki
  1 files      96 downloads
Pobierz
RB 21/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 20/2020 – Aktualizacja informacji dot. procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 19/2020 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 18/2020 – Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
  1 files      75 downloads
Pobierz
RB 17/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 16/2020 – Procedura szacowania wartości niektórych aktywów – aktualizacja informacji
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 15/2020 – Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 14/2020 – Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      79 downloads
Pobierz
RB 13/2020 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 12/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR ws. kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 11/2020 – Rozpoczęcie procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 10/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      63 downloads
Pobierz
RB 09/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 08/2020 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 07/2020 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      93 downloads
Pobierz
RB 06/2020 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 05/2020 – Otrzymanie pisma od JLR potwierdzającego przedłużenie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 04/2020 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 03/2020 – Otrzymanie informacji w sprawie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 02/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      374 downloads
Pobierz
RB 01/2020 – Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej w pierwotnym terminie, tj. w dniu 01.08.2020 r.
  1 files      365 downloads
Pobierz
Title Download
RB 42/2020 – Zmiany w składzie Zarządu British Automotive Holding S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 41/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 40/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 39/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania przez mBank S.A.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 38/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 37/2020 – Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 36/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR w sprawie kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 35/2020 – Prowadzenie rozmów w sprawie zasad zakończenia działalności importerskiej oraz uruchomienie procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 34/2020 – Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 33/2020 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      13 downloads
Pobierz
RB 32/2020 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 31/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 30/2020 – Otrzymanie informacji od JLR dotyczącej kontynuacji działalności importerskiej na terenie Polski bez udziału spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 29/2020 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 28/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 27/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 26/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      23 downloads
Pobierz
RB 25/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      64 downloads
Pobierz
RB 24/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 23/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 22/2020 – Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółek zależnych Emitenta, ustaleniu zasad reorganizacji działalności spółki zależnej British Automotive Polska S.A. oraz przeprowadzeniu procesów dezinwestycji w Grupie Kapitałowej Spółki
  1 files      96 downloads
Pobierz
RB 21/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 20/2020 – Aktualizacja informacji dot. procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 19/2020 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 18/2020 – Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
  1 files      75 downloads
Pobierz
RB 17/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 16/2020 – Procedura szacowania wartości niektórych aktywów – aktualizacja informacji
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 15/2020 – Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 14/2020 – Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      79 downloads
Pobierz
RB 13/2020 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 12/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR ws. kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 11/2020 – Rozpoczęcie procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 10/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      63 downloads
Pobierz
RB 09/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 08/2020 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 07/2020 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      93 downloads
Pobierz
RB 06/2020 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 05/2020 – Otrzymanie pisma od JLR potwierdzającego przedłużenie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 04/2020 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 03/2020 – Otrzymanie informacji w sprawie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 02/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      374 downloads
Pobierz
RB 01/2020 – Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej w pierwotnym terminie, tj. w dniu 01.08.2020 r.
  1 files      365 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417