Title Download
RB 034/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 033/2014 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 032/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2014 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 030/2014 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 029/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 025/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2014 – Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 022/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2014 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2014 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 018/2014 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 016/2014 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 011/2014 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2014 – Zawiadomienie otrzymane od większościowego akcjonariusza Spółki
  1 files      1 download
Pobierz
RB 008/2014 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2014 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 004/2014 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 002/2014 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 034/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 033/2014 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 032/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2014 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 030/2014 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 029/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 025/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2014 – Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 022/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2014 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2014 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 018/2014 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 016/2014 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 011/2014 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2014 – Zawiadomienie otrzymane od większościowego akcjonariusza Spółki
  1 files      1 download
Pobierz
RB 008/2014 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2014 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 004/2014 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 002/2014 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 034/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 033/2014 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 032/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2014 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 030/2014 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 029/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 025/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2014 – Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 022/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2014 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2014 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 018/2014 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 016/2014 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 011/2014 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2014 – Zawiadomienie otrzymane od większościowego akcjonariusza Spółki
  1 files      1 download
Pobierz
RB 008/2014 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2014 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 004/2014 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 002/2014 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 034/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 033/2014 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 032/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2014 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 030/2014 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 029/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 025/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2014 – Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 022/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2014 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2014 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 018/2014 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 016/2014 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 011/2014 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2014 – Zawiadomienie otrzymane od większościowego akcjonariusza Spółki
  1 files      1 download
Pobierz
RB 008/2014 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2014 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 004/2014 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 002/2014 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 034/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 033/2014 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 032/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 031/2014 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 030/2014 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 029/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 025/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2014 – Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 022/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2014 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2014 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 018/2014 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 016/2014 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 011/2014 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2014 – Zawiadomienie otrzymane od większościowego akcjonariusza Spółki
  1 files      1 download
Pobierz
RB 008/2014 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2014 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 004/2014 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 002/2014 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417