Title Download
RB 87/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 86/2016 – Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 85/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 84/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 83/2016 – Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 82/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 81/2016 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 80/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 79/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 78/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 77/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 76/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 75/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 74/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 73/2016 – Przyjęcie przez Zarząd Polityki dywidendowej
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 72/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 71/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 70/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 69/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 68/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 67/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 66/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 65/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 64/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 63/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 62/2016 – Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 61/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 60/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji – opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 59/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 58/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 57/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 56/2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 55/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 54/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 53/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 52/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 51/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 50/2016 – Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 49/2016 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 48/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 47/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 46/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 45/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 44/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 43/2016 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 42/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 40/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 39/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 38/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 37/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 36/2016 – Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 35/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 34/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 33/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 32/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 31/2016 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 30/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 29/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 28/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 27/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 26/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 25/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 24/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 23/2016 – Zwolanie zgromadzenia obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 22/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 21/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 20/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 19/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 18/2016 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 16/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 15/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 14/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 13/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 12/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 11/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 10/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 09/2016 – Rozpoczęcie negocjacji umów przez spółkę zależną
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 08/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 07/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 06/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 05/2016Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 04/2016 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 03/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 02/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 01/2016 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
Title Download
RB 87/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 86/2016 – Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 85/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 84/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 83/2016 – Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 82/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 81/2016 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 80/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 79/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 78/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 77/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 76/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 75/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 74/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 73/2016 – Przyjęcie przez Zarząd Polityki dywidendowej
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 72/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 71/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 70/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 69/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 68/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 67/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 66/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 65/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 64/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 63/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 62/2016 – Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 61/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 60/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji – opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 59/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 58/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 57/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 56/2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 55/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 54/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 53/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 52/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 51/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 50/2016 – Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 49/2016 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 48/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 47/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 46/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 45/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 44/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 43/2016 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 42/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 40/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 39/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 38/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 37/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 36/2016 – Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 35/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 34/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 33/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 32/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 31/2016 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 30/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 29/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 28/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 27/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 26/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 25/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 24/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 23/2016 – Zwolanie zgromadzenia obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 22/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 21/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 20/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 19/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 18/2016 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 16/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 15/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 14/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 13/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 12/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 11/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 10/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 09/2016 – Rozpoczęcie negocjacji umów przez spółkę zależną
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 08/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 07/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 06/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 05/2016Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 04/2016 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 03/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 02/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 01/2016 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
Title Download
RB 87/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 86/2016 – Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 85/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 84/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 83/2016 – Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 82/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 81/2016 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 80/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 79/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 78/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 77/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 76/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 75/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 74/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 73/2016 – Przyjęcie przez Zarząd Polityki dywidendowej
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 72/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 71/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 70/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 69/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 68/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 67/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 66/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 65/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 64/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 63/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 62/2016 – Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 61/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 60/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji – opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 59/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 58/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 57/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 56/2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 55/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 54/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 53/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 52/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 51/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 50/2016 – Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 49/2016 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 48/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 47/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 46/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 45/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 44/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 43/2016 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 42/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 40/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 39/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 38/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 37/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 36/2016 – Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 35/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 34/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 33/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 32/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 31/2016 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 30/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 29/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 28/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 27/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 26/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 25/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 24/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 23/2016 – Zwolanie zgromadzenia obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 22/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 21/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 20/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 19/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 18/2016 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 16/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 15/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 14/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 13/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 12/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 11/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 10/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 09/2016 – Rozpoczęcie negocjacji umów przez spółkę zależną
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 08/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 07/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 06/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 05/2016Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 04/2016 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 03/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 02/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 01/2016 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
Title Download
RB 87/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 86/2016 – Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 85/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 84/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 83/2016 – Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 82/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 81/2016 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 80/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 79/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 78/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 77/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 76/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 75/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 74/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 73/2016 – Przyjęcie przez Zarząd Polityki dywidendowej
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 72/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 71/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 70/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 69/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 68/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 67/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 66/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 65/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 64/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 63/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 62/2016 – Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 61/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 60/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji – opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 59/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 58/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 57/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 56/2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 55/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 54/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 53/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 52/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 51/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 50/2016 – Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 49/2016 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 48/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 47/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 46/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 45/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 44/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 43/2016 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 42/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 40/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 39/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 38/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 37/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 36/2016 – Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 35/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 34/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 33/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 32/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 31/2016 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 30/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 29/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 28/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 27/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 26/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 25/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 24/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 23/2016 – Zwolanie zgromadzenia obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 22/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 21/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 20/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 19/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 18/2016 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 16/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 15/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 14/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 13/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 12/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 11/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 10/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 09/2016 – Rozpoczęcie negocjacji umów przez spółkę zależną
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 08/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 07/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 06/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 05/2016Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 04/2016 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 03/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 02/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 01/2016 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
Title Download
RB 87/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 86/2016 – Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 85/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 84/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 83/2016 – Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 82/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 81/2016 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 80/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 79/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 78/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 77/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 76/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 75/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 74/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 73/2016 – Przyjęcie przez Zarząd Polityki dywidendowej
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 72/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 71/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 70/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 69/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 68/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 67/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 66/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 65/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 64/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 63/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 62/2016 – Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 61/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 60/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji – opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 59/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 58/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 57/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 56/2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 55/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 54/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 53/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 52/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 51/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 50/2016 – Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 49/2016 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 48/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 47/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 46/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 45/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 44/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 43/2016 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 42/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 40/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 39/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 38/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 37/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 36/2016 – Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 35/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 34/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 33/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 32/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 31/2016 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 30/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 29/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 28/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 27/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 26/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 25/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 24/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 23/2016 – Zwolanie zgromadzenia obligatariuszy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 22/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 21/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 20/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 19/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 18/2016 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 16/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 15/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      351 downloads
Pobierz
RB 14/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 13/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 12/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 11/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 10/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 09/2016 – Rozpoczęcie negocjacji umów przez spółkę zależną
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 08/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 07/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 06/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 05/2016Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 04/2016 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      349 downloads
Pobierz
RB 03/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      350 downloads
Pobierz
RB 02/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 01/2016 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      350 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417