Title Download
RB 98/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      327 downloads
Pobierz
RB 97/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      314 downloads
Pobierz
RB 96/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 95/2017 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 94/2017 – Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 93/2017 – Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku
  1 files      320 downloads
Pobierz
RB 92/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 91/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 90/2017 – Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 89/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 88/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      332 downloads
Pobierz
RB 87/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 86/2017 – Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 85/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 84/2017 – Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 83/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      322 downloads
Pobierz
RB 82/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 81/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 80/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      311 downloads
Pobierz
RB 79/2017 – Zmiana warunków emisji obligacji serii R
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 78/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 77/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 76/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 75/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 74/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 73/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 72/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 71/2017 – Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 70/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 69/2017 – Podpisanie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 68/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 67/2017 – Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 66/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 65/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 64/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 63/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 62/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 61/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 60/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 59/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 58/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 59/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 57/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 56/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 55/2017 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 54/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 53/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 52/2017 – Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 51/2017 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      308 downloads
Pobierz
RB 50/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 49/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 48/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 47/2017 – Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 46/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 46/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 45/2017 – Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 44/2017 – Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 43/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 42/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 41/2017 – Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 40/2017 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 39/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 38/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 37/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 36/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 35/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 34/2017 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 33/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 32/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 31/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 30/2017 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 29/2017 – Podpisanie znaczącej umowy
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 28/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 27/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 26/2017 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 25/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 24/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 23/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 22/2017 – Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 20/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 19/2017 – Zawarcie umów kredytowych
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 18/2017 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 17/2017 – Przetarg na zakup nieruchomości – aktualizacja informacji
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 16/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 15/2017 – Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 14/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 13/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 12/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 11/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 10/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 09/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 08/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 07/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 06/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 05/2017 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 04/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 03/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 02/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 01/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      309 downloads
Pobierz
Title Download
RB 98/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      327 downloads
Pobierz
RB 97/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      314 downloads
Pobierz
RB 96/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 95/2017 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 94/2017 – Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 93/2017 – Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku
  1 files      320 downloads
Pobierz
RB 92/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 91/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 90/2017 – Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 89/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 88/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      332 downloads
Pobierz
RB 87/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 86/2017 – Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 85/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 84/2017 – Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 83/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      322 downloads
Pobierz
RB 82/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 81/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 80/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      311 downloads
Pobierz
RB 79/2017 – Zmiana warunków emisji obligacji serii R
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 78/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 77/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 76/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 75/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 74/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 73/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 72/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 71/2017 – Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 70/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 69/2017 – Podpisanie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 68/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 67/2017 – Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 66/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 65/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 64/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 63/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 62/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 61/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 60/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 59/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 58/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 59/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 57/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 56/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 55/2017 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 54/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 53/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 52/2017 – Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 51/2017 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      308 downloads
Pobierz
RB 50/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 49/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 48/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 47/2017 – Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 46/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 46/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 45/2017 – Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 44/2017 – Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 43/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 42/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 41/2017 – Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 40/2017 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 39/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 38/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 37/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 36/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 35/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 34/2017 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 33/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 32/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 31/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 30/2017 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 29/2017 – Podpisanie znaczącej umowy
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 28/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 27/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 26/2017 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 25/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 24/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 23/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 22/2017 – Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 20/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 19/2017 – Zawarcie umów kredytowych
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 18/2017 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 17/2017 – Przetarg na zakup nieruchomości – aktualizacja informacji
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 16/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 15/2017 – Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 14/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 13/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 12/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 11/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 10/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 09/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 08/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 07/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 06/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 05/2017 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 04/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 03/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 02/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 01/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      309 downloads
Pobierz
Title Download
RB 98/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      327 downloads
Pobierz
RB 97/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      314 downloads
Pobierz
RB 96/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 95/2017 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 94/2017 – Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 93/2017 – Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku
  1 files      320 downloads
Pobierz
RB 92/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 91/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 90/2017 – Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 89/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 88/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      332 downloads
Pobierz
RB 87/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 86/2017 – Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 85/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 84/2017 – Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 83/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      322 downloads
Pobierz
RB 82/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 81/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 80/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      311 downloads
Pobierz
RB 79/2017 – Zmiana warunków emisji obligacji serii R
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 78/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 77/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 76/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 75/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 74/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 73/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 72/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 71/2017 – Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 70/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 69/2017 – Podpisanie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 68/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 67/2017 – Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 66/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 65/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 64/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 63/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 62/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 61/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 60/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 59/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 58/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 59/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 57/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 56/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 55/2017 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 54/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 53/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 52/2017 – Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 51/2017 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      308 downloads
Pobierz
RB 50/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 49/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 48/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 47/2017 – Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 46/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 46/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 45/2017 – Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 44/2017 – Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 43/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 42/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 41/2017 – Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 40/2017 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 39/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 38/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 37/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 36/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 35/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 34/2017 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 33/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 32/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 31/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 30/2017 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 29/2017 – Podpisanie znaczącej umowy
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 28/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 27/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 26/2017 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 25/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 24/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 23/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 22/2017 – Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 20/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 19/2017 – Zawarcie umów kredytowych
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 18/2017 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 17/2017 – Przetarg na zakup nieruchomości – aktualizacja informacji
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 16/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 15/2017 – Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 14/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 13/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 12/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 11/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 10/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 09/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 08/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 07/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 06/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 05/2017 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 04/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 03/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 02/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 01/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      309 downloads
Pobierz
Title Download
RB 98/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      327 downloads
Pobierz
RB 97/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      314 downloads
Pobierz
RB 96/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 95/2017 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 94/2017 – Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 93/2017 – Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku
  1 files      320 downloads
Pobierz
RB 92/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 91/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 90/2017 – Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 89/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 88/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      332 downloads
Pobierz
RB 87/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 86/2017 – Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 85/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 84/2017 – Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 83/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      322 downloads
Pobierz
RB 82/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 81/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 80/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      311 downloads
Pobierz
RB 79/2017 – Zmiana warunków emisji obligacji serii R
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 78/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 77/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 76/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 75/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 74/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 73/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 72/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 71/2017 – Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 70/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 69/2017 – Podpisanie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 68/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 67/2017 – Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 66/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 65/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 64/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 63/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 62/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 61/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 60/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 59/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 58/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 59/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 57/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 56/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 55/2017 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 54/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 53/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 52/2017 – Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 51/2017 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      308 downloads
Pobierz
RB 50/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 49/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 48/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 47/2017 – Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 46/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 46/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 45/2017 – Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 44/2017 – Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 43/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 42/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 41/2017 – Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 40/2017 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 39/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 38/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 37/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 36/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 35/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 34/2017 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 33/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 32/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 31/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 30/2017 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 29/2017 – Podpisanie znaczącej umowy
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 28/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 27/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 26/2017 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 25/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 24/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 23/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 22/2017 – Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 20/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 19/2017 – Zawarcie umów kredytowych
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 18/2017 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 17/2017 – Przetarg na zakup nieruchomości – aktualizacja informacji
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 16/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 15/2017 – Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 14/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 13/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 12/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 11/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 10/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 09/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 08/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 07/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 06/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 05/2017 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 04/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 03/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 02/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 01/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      309 downloads
Pobierz
Title Download
RB 98/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      327 downloads
Pobierz
RB 97/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      314 downloads
Pobierz
RB 96/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 95/2017 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 94/2017 – Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 93/2017 – Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku
  1 files      320 downloads
Pobierz
RB 92/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 91/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 90/2017 – Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 89/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 88/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      332 downloads
Pobierz
RB 87/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 86/2017 – Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 85/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 84/2017 – Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 83/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      322 downloads
Pobierz
RB 82/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      313 downloads
Pobierz
RB 81/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      318 downloads
Pobierz
RB 80/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      311 downloads
Pobierz
RB 79/2017 – Zmiana warunków emisji obligacji serii R
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 78/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 77/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 76/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      315 downloads
Pobierz
RB 75/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 74/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 73/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 72/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 71/2017 – Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 70/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 69/2017 – Podpisanie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      312 downloads
Pobierz
RB 68/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 67/2017 – Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 66/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 65/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 64/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 63/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 62/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 61/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 60/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 59/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 58/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 59/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 57/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 56/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 55/2017 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 54/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 53/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 52/2017 – Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 51/2017 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      308 downloads
Pobierz
RB 50/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 49/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 48/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 47/2017 – Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 46/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 46/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 45/2017 – Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 44/2017 – Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 43/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 42/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      304 downloads
Pobierz
RB 41/2017 – Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 40/2017 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 39/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 38/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 37/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 36/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 35/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 34/2017 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 33/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 32/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 31/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 30/2017 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      309 downloads
Pobierz
RB 29/2017 – Podpisanie znaczącej umowy
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 28/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 27/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      307 downloads
Pobierz
RB 26/2017 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 25/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 24/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 23/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 22/2017 – Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 20/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 19/2017 – Zawarcie umów kredytowych
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 18/2017 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 17/2017 – Przetarg na zakup nieruchomości – aktualizacja informacji
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 16/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 15/2017 – Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 14/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      297 downloads
Pobierz
RB 13/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 12/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 11/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      302 downloads
Pobierz
RB 10/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      305 downloads
Pobierz
RB 09/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      301 downloads
Pobierz
RB 08/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 07/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 06/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      306 downloads
Pobierz
RB 05/2017 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 04/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      298 downloads
Pobierz
RB 03/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      300 downloads
Pobierz
RB 02/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      303 downloads
Pobierz
RB 01/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      309 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417