Raport roczny 2019

Raport półroczny 2019

Raporty kwartalne 2019

Raport roczny 2018

Raport półroczny 2018

Raporty kwartalne 2018

Raport roczny 2017

Raport półroczny 2017

Raporty kwartalne 2017

Skonsolidowany raport roczny 2016

Jednostkowy raport roczny 2016

Raport półroczny 2016

Raporty kwartalne 2016

Skonsolidowany raport roczny 2015

Jednostkowy raport roczny 2015

Raport półroczny 2015

Raporty kwartalne 2015

Skonsolidowany raport roczny 2014

Jednostkowy raport roczny 2014

Raport półroczny 2014

Raporty kwartalne 2014

Skonsolidowany raport roczny 2013

Jednostkowy raport roczny 2013

Raport półroczny 2013

Raporty kwartalne 2013

Skonsolidowany raport roczny 2012

Jednostkowy raport roczny 2012

Raport półroczny 2012

Raporty kwartalne 2012

Skonsolidowany raport roczny 2011

Jednostkowy raport roczny 2011

Raport półroczny 2011

Raporty kwartalne 2011

Skonsolidowany raport roczny 2011

Jednostkowy raport roczny 2010

Raport półroczny 2010

Raporty kwartalne 2010

Skonsolidowany raport roczny 2009

Jednostkowy raport roczny 2009

Raport półroczny 2009

Raporty kwartalne 2009

Skonsolidowany raport roczny 2008

Jednostkowy raport roczny 2008

Raport półroczny 2008

Raporty kwartalne 2008

Skonsolidowany raport roczny 2007

Jednostkowy raport roczny 2007

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417