Ogłoszenia, projekty uchwał i dokumentacja

Title Download
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      273 downloads
Pobierz
Wzór formularza dla pełnomocnika
  1 files      324 downloads
Pobierz
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów w dniu ogłoszenia
  1 files      326 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  1 files      348 downloads
Pobierz
Projekty uchwał
  1 files      326 downloads
Pobierz
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. – (zdarzenie przyszłe)
  0 files      294 downloads
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2018 rok – (w przygotowaniu)
  0 files      271 downloads
Pobierz
Informacja Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. dla Walnego Zgromadzenia – Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2018 rok – (w przygotowaniu)
  0 files      254 downloads
Pobierz

Lista uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Title Download
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      273 downloads
Pobierz
Wzór formularza dla pełnomocnika
  1 files      324 downloads
Pobierz
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów w dniu ogłoszenia
  1 files      326 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  1 files      348 downloads
Pobierz
Projekty uchwał
  1 files      326 downloads
Pobierz
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. – (zdarzenie przyszłe)
  0 files      294 downloads
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2018 rok – (w przygotowaniu)
  0 files      271 downloads
Pobierz
Informacja Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. dla Walnego Zgromadzenia – Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2018 rok – (w przygotowaniu)
  0 files      254 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417