Ogłoszenia, projekty uchwał i dokumentacja

Title Download
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dn. 23.04.2018 r.
  1 files      224 downloads
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2017 rok
  1 files      207 downloads
Pobierz
Informacja Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. dla Walnego Zgromadzenia – Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2017 rok
  1 files      190 downloads
Pobierz
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      211 downloads
Pobierz
Wzór formularza dla pełnomocnika
  1 files      261 downloads
Pobierz
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów w dniu ogłoszenia
  1 files      264 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  1 files      285 downloads
Pobierz
Projekty uchwał
  1 files      262 downloads
Pobierz

Lista uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Title Download
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dn. 23.04.2018 r.
  1 files      224 downloads
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2017 rok
  1 files      207 downloads
Pobierz
Informacja Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. dla Walnego Zgromadzenia – Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2017 rok
  1 files      190 downloads
Pobierz
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      211 downloads
Pobierz
Wzór formularza dla pełnomocnika
  1 files      261 downloads
Pobierz
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów w dniu ogłoszenia
  1 files      264 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  1 files      285 downloads
Pobierz
Projekty uchwał
  1 files      262 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417