List Zarządu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008