Title Download
RB 98/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      412 downloads
Pobierz
RB 97/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      374 downloads
Pobierz
RB 96/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      377 downloads
Pobierz
RB 95/2017 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      374 downloads
Pobierz
RB 94/2017 – Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie likwidacji oddziału Emitenta oraz odwołania prokur oddziałowych
  1 files      370 downloads
Pobierz
RB 93/2017 – Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dnia referencyjnego w procesie podziału Emitenta oraz odstąpienie przez Emitenta od publikacji wybranych danych operacyjnych w miesiącu grudniu 2017 roku
  1 files      381 downloads
Pobierz
RB 92/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      366 downloads
Pobierz
RB 91/2017 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      380 downloads
Pobierz
RB 90/2017 – Rejestracja Podziału MARVIPOL S.A. oraz rejestracja zmiany firmy Spółki
  1 files      427 downloads
Pobierz
RB 89/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      374 downloads
Pobierz
RB 88/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 20 listopada 2017 r.
  1 files      397 downloads
Pobierz
RB 87/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      375 downloads
Pobierz
RB 86/2017 – Publikacja przez spółkę Marvipol Development S.A. prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego
  1 files      378 downloads
Pobierz
RB 85/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 84/2017 – Warunkowy przydział niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      365 downloads
Pobierz
RB 83/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      380 downloads
Pobierz
RB 82/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      370 downloads
Pobierz
RB 81/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o trzyletnim terminie wykupu
  1 files      378 downloads
Pobierz
RB 80/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      375 downloads
Pobierz
RB 79/2017 – Zmiana warunków emisji obligacji serii R
  1 files      369 downloads
Pobierz
RB 78/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      368 downloads
Pobierz
RB 77/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 76/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      372 downloads
Pobierz
RB 75/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 74/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 73/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 72/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 71/2017 – Udzielenie gwarancji za spółkę zależną z segmentu motoryzacyjnego
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 70/2017 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 69/2017 – Podpisanie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      370 downloads
Pobierz
RB 68/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 67/2017 – Powołanie osoby zarządzającej w Marvipol S.A. na nową kadencję
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 66/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      368 downloads
Pobierz
RB 65/2017 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      368 downloads
Pobierz
RB 64/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 63/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 62/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 61/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      367 downloads
Pobierz
RB 60/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 59/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 58/2017 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 59/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 57/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 56/2017 – Podpisanie przez jednostkę zależną Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 55/2017 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      368 downloads
Pobierz
RB 54/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 53/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 52/2017 – Zawarcie przez jednostki zależne Emitenta istotnych umów
  1 files      368 downloads
Pobierz
RB 51/2017 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      366 downloads
Pobierz
RB 50/2017 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 49/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016
  1 files      366 downloads
Pobierz
RB 48/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.
  1 files      365 downloads
Pobierz
RB 47/2017 – Rekomendacja Zarządu Marvipol S.A. dotycząca propozycji wypłaty przez Emitenta dywidendy
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 46/2017/K – Zgromadzenie Obligatariuszy – korekta treści raportu
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 46/2017 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 45/2017 – Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 44/2017 – Stanowisko Zarządu Marvipol S.A. dotyczące projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszonych przez Akcjonariusza
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 43/2017 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 42/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 41/2017 – Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 40/2017 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 39/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 38/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 37/2017 – Potencjalna emisja obligacji przez Marvipol S.A.
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 36/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 35/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. oraz podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 34/2017 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 33/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 32/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 31/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 30/2017 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      366 downloads
Pobierz
RB 29/2017 – Podpisanie znaczącej umowy
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 28/2017 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 27/2017 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 26/2017 – Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 25/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 24/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 23/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 22/2017 – Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Emitenta akcji spółki Soho Development S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zagwarantowanie wyłączności negocjacji.
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 20/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 19/2017 – Zawarcie umów kredytowych
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 18/2017 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 17/2017 – Przetarg na zakup nieruchomości – aktualizacja informacji
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 16/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 15/2017 – Złożenie przez Emitenta najkorzystniejszej oferty w przetargu na zakup nieruchomości
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 14/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 13/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 12/2017 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      365 downloads
Pobierz
RB 11/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 10/2017 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      363 downloads
Pobierz
RB 09/2017 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 08/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 07/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 06/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 05/2017 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 04/2017 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 03/2017 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 02/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 01/2017 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      368 downloads
Pobierz
Title Download
RB 87/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 86/2016 – Podpisanie term sheet – przekazanie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 85/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 84/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 83/2016 – Informacja dotycząca realizacji w ramach grupy kapitałowej Marvipol S.A. projektów logistyczno-magazynowych
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 82/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 81/2016 – Proces uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A. – aktualizacja informacji
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 80/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 79/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 78/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 77/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 76/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 75/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 74/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 73/2016 – Przyjęcie przez Zarząd Polityki dywidendowej
  1 files      361 downloads
Pobierz
RB 72/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 71/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 70/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 69/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 68/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 67/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 66/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 65/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 64/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 63/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 62/2016 – Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 61/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 60/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji – opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      360 downloads
Pobierz
RB 59/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 58/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 57/2016 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 56/2016 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 55/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 54/2016 – Plan podziału Spółki – aktualizacja informacji
  1 files      362 downloads
Pobierz
RB 53/2016 – Podpisanie umów znaczących – aktualizacja informacji
  1 files      356 downloads
Pobierz
RB 52/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 51/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      359 downloads
Pobierz
RB 50/2016 – Uzgodnienie i podpisanie planu podziału Spółki
  1 files      364 downloads
Pobierz
RB 49/2016 – Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 48/2016 – Podpisanie umów znaczących
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 47/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 46/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 45/2016 – Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 44/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 43/2016 – Odwołanie oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 42/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 40/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 39/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 38/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 37/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 36/2016 – Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną i zbycie aktywów o znacznej wartości
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 35/2016 – Kontynuacja działań w ramach procesu uproszczenia struktury grupy kapitałowej Marvipol S.A.
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 34/2016 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 33/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 32/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 31/2016 – Zgromadzenie Obligatariuszy
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 30/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 29/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 28/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 27/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 26/2016 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej
  1 files      365 downloads
Pobierz
RB 25/2016 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 24/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 23/2016 – Zwolanie zgromadzenia obligatariuszy
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 22/2016 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przez jednostkę zależną od Emitenta aktywa o znacznej wartości
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 21/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 20/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 19/2016 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 18/2016 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 17/2016 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 16/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 15/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 14/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 13/2016 – Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 12/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      355 downloads
Pobierz
RB 11/2016 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 10/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 09/2016 – Rozpoczęcie negocjacji umów przez spółkę zależną
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 08/2016 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      354 downloads
Pobierz
RB 07/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol
  1 files      357 downloads
Pobierz
RB 06/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      365 downloads
Pobierz
RB 05/2016Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 04/2016 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      352 downloads
Pobierz
RB 03/2016 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      353 downloads
Pobierz
RB 02/2016 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      358 downloads
Pobierz
RB 01/2016 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      354 downloads
Pobierz
Title Download
RB 76/2015 – Zbycie akcji własnych
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 75/2015 – Zbycie udziałów spółki zależnej
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 74/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 73/2015 – Powołanie osób nadzorujących – aktualizacja informacji
  1 files      10 downloads
Pobierz
RB 72/2015 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 71/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 70/2015 – Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie gwarancji za spółkę zależną
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 69/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 68/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 67/2015 – Zakończenie procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 66/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 65/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S na Catalyst
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 64/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 63/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 62/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 61/2015 – Wprowadzenie obligacji serii S na Catalyst
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 60/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 59/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 58/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 57/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 56/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 55/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 54/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 52/2015 – Utworzenie oddziału spółki Marvipol S.A. oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 51/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 50/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 49/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 48/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 47/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 46/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 44/2015 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      15 downloads
Pobierz
RB 43/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 42/2015 – Zmiana składu Zarządu Marvipol S.A.
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 41/2015 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 40/2015 – Podpisanie kolejnych umów w projekcie logistyczno – magazynowym
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 39/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 38/2015 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 37/2015 – Nabycie gruntów przez spółkę zależną
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 36/2015 – Rozpoczęcie negocjacji oraz podpisanie umów znaczących
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 35/2015 – Znaczaca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 34/2015 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 33/2015 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 32/2015 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 31/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 30/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 29/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 28/2015 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      12 downloads
Pobierz
RB 27/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 26/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  1 files      8 downloads
Pobierz
RB 25/2015 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 24/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 23/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      1 download
Pobierz
RB 22/2015 – Status umów importowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 21/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 19/2015 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 18/2015 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 17/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 16/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 15/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 14/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 13/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 12/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 11/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 10/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 09/2015 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 07/2015 – Rozpoczęcie publikacji wybranych danych operacyjnych segmentów deweloperskiego oraz – motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 06/2015 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 05/2015 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 03/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 04/2015 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 02/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 01/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
Title Download
RB 034/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 033/2014 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 032/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 031/2014 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      14 downloads
Pobierz
RB 030/2014 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o pięcioletnim ostatecznym terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 029/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 026/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 025/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 024/2014 – Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie
  1 files      1 download
Pobierz
RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 022/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2014 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2014 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 018/2014 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 016/2014 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 015/2014 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 014/2014 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 013/2014 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 012/2014 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 011/2014 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2014 – Zawiadomienie otrzymane od większościowego akcjonariusza Spółki
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 008/2014 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 007/2014 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2014 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
RB 004/2014 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2014 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 002/2014 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2014 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
Title Download
RB 090/2013 – Powołanie osoby zarządzającej
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 089/2013 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 088/2013 – Informacja o obrocie akcjami Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 087/2013 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 086/2013 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 085/2013 – Znacząca umowa – zawarcie umowy kredytowej przez jednostki zależne od Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 084/2013 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 083/2013 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 082/2013 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 081/2013 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 080/2013 – Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
  1 files      1 download
Pobierz
RB 079/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 078/2013 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 077/2013 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 076/2013 – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 075/2013 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 074/2013 – Subskrypcja akcji serii J.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 073/2013 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 072/2013 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 071/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 070/2013 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 069/2013 – Informacja o obrocie akcjami Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 068/2013 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 065/2013/K – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 067/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 066/2013 – Powołanie osób zarządzających
  1 files      1 download
Pobierz
RB 065/2013 – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 064/2013 – Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dn. 26.08.2013
  1 files      0 download
Pobierz
RB 063/2013 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      0 download
Pobierz
RB 062/2013 – Informacja o kandydaturach do Zarządu Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 060/2013 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 059/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 058/2013 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 057/2013 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 056/2013 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 055/2013 – Zawarcie przez Emitenta istotnych umów
  1 files      1 download
Pobierz
RB 054/2013 – Emisja obligacji zwykłych – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 053/2013 – Emisja obligacji zwykłych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 052/2013 – Oświadczenia o ustanowieniu hipotek – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 051/2013 – Promesa zawarcia transakcji – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 050/2013 – Oświadczenia o ustanowieniu hipotek
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 049/2013 – Promesa zawarcia transakcji – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 048/2013 – ZWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 047/2013 – Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dn. 10.05.2013 treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 046/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 045/2013 – Promesa zawarcia transakcji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 043/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 042/2013 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 041/2013 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Marvipol S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 040/2013 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      0 download
Pobierz
RB 039/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 038/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 037/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 036/2013 – Odwołanie prognozy wyników finansowych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 035/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 034/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 033/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 032/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 031/2013 – Informacja o obrocie akcjami Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 030/2013 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 029/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 028/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 027/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 026/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 025/2013 – Informacja o obrocie akcjami Emitenta
  1 files      0 download
Pobierz
RB 024/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 023/2013 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 022/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 021/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 020/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 019/2013 – Aneks do umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 018/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 017/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 016/2013 – Informacja dotycząca Rady Nadzorczej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 015/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 014/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 013/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 012/2013 – Informacja o obrocie akcjami Emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 011/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 010/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 009/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 008/2013 – Informacje o Radzie Nadzorczej – aktualizacja
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 007/2013 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      0 download
Pobierz
RB 006/2013 – NWZ – lista akcjonariuszy powyżej 5%
  1 files      0 download
Pobierz
RB 005/2013 – Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dn. 04.01.2013treść uchwał – w załączniku
  1 files      0 download
Pobierz
RB 004/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 003/2013 – Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 002/2013 – Skup akcji własnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 001/2013 – Informacja o obrocie akcjami Emitenta
  1 files      2 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417