Książek Holding Sp. z o.o. - 41.01% *

41.01%

Nationale-Nederlanden OFE - 5.00%

5.00%

Mariusz Wojciech Książek - 5.00%

5.00%

Inne podmioty - 48.99%

48.99%

Według stanu na 13.08.2018

* Podmiot powiązany z Prezesem Zarządu, Mariuszem Książek

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZA Wartość nominalna akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Udział głosów na WZA
Książek Holding Sp. z o.o. * 17 039 536 17 039 536 3 407 907 41,01% 41,01%
Nationale-Nederlanden OFE 2 078 000 2 078 000 415 600 5,00% 5,00%
Mariusz Wojciech Książek 2 077 592 2 077 592 415 518 5,00% 5,00%
Inne podmioty 20 356 724 20 356 724 4 071 345 48,99% 48,99%
41 551 852 41 551 852 8 310 370 100,00% 100,00%

* Podmiot powiązany z Prezesem Zarządu, Mariuszem Książek

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417