Książek Holding Sp. z o.o. - 41.01% *

41.01%

Mariusz Wojciech Książek - 5.00%

5.00%

Mariusz Dębkowski - 5.03%

5.00%

Inne podmioty - 48.96%

48.96%

Według stanu na 15.07.2022

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów
na WZA
Udział akcji
w kapitale zakładowym
Udział głosów
na WZA
Książek Holding Sp. z o.o. * 17 039 536 17 039 536 41,01% 41,01%
Mariusz Wojciech Książek 2 077 592 2 077 592 5,00% 5,00%
Inne podmioty 22 434 724 22 434 724 53,99% 53,99%
41 551 852 41 551 852 100,00% 100,00%