Raport roczny 2018

Title Download

Raport półroczny 2018

Title Download
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku
  1 files      655 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku
  1 files      448 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2018

Raport roczny 2017

Raport półroczny 2017

Title Download
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2017
  1 files      759 downloads
Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2017
  1 files      653 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      647 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      668 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      640 downloads
Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2017
  1 files      643 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      663 downloads
Pobierz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2017
  1 files      722 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2017

Title Download
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017
  1 files      892 downloads
POBIERZ
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017
  1 files      696 downloads
POBIERZ
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017
  1 files      650 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017
  1 files      683 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2016

Jednostkowy raport roczny 2016

Raport półroczny 2016

Title Download
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      235 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2016
  1 files      235 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      239 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2016
  1 files      237 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      236 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2016
  1 files      236 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      239 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2016
  1 files      243 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2016

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016
  1 files      243 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016
  1 files      250 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016
  1 files      234 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016
  1 files      241 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2015

Jednostkowy raport roczny 2015

Raport półroczny 2015

Title Download
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2015
  1 files      2 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2015
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2015
  1 files      1 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2015

Skonsolidowany raport roczny 2014

Jednostkowy raport roczny 2014

Raport półroczny 2014

Title Download
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      2 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2014
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2014
  1 files      1 download
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      1 download
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2014
  1 files      1 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2014
  1 files      0 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2014

Skonsolidowany raport roczny 2013

Jednostkowy raport roczny 2013

Raport półroczny 2013

Title Download
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2013
  1 files      2 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      1 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2013
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      1 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2013
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2013
  1 files      0 download
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      0 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2013

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lII kwartał 2013
  1 files      2 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lII kwartał 2013
  1 files      1 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2013
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2013
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2012

Jednostkowy raport roczny 2012

Raport półroczny 2012

Title Download
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2012
  1 files      1 download
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2012
  1 files      0 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2012

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      0 download
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2011

Jednostkowy raport roczny 2011

Raport półroczny 2011

Title Download
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2011
  1 files      1 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2011
  1 files      0 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2011

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2011
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2011
  1 files      0 download
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2011

Jednostkowy raport roczny 2010

Raport półroczny 2010

Title Download
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2010
  1 files      1 download
Pobierz
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2010
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2010
  1 files      1 download
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2010
  1 files      0 download
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2010
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2010
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2010
  1 files      1 download
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2010
  1 files      0 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2010

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2010
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2010
  1 files      1 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2010
  1 files      1 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2010
  1 files      0 download
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2009

Jednostkowy raport roczny 2009

Raport półroczny 2009

Title Download
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2009
  1 files      1 download
Pobierz
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2009
  1 files      1 download
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2009
  1 files      0 download
Pobierz

Raporty kwartalne 2009

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2009
  1 files      1 download
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2009
  1 files      0 download
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2009
  1 files      0 download
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2008

Title Download
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      2 downloads
Pobierz
List Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      2 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      2 downloads
Pobierz
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      1 download
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Marvipol za 2008
  1 files      7 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Marvipol za 2008
  1 files      3 downloads
Pobierz
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      1 download
Pobierz

Jednostkowy raport roczny 2008

Raport półroczny 2008

Raporty kwartalne 2008

Skonsolidowany raport roczny 2007

Jednostkowy raport roczny 2007

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417