Raport roczny 2021

Title Download

Raport półroczny 2021

Title Download
Raport jednostkowy za I półrocze 2021
  1 files      123 downloads
Pobierz
Raport skonsolidowany za I półrocze 2021
  1 files      140 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2021

Title Download
Raport jednostkowy za III kw. 2021
  1 files      70 downloads
Pobierz
Raport skonsolidowany III kw. 2021
  1 files      16 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport za I kwartał 2021
  1 files      87 downloads
Pobierz
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021
  1 files      156 downloads
Pobierz

Raport roczny 2020

Title Download
Skonsolidowany Raport Roczny 2020
  1 files      195 downloads
Pobierz
Jednostkowy Raport Roczny 2020
  1 files      104 downloads
Pobierz

Raport półroczny 2020

Title Download
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku
  1 files      551 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku
  1 files      61 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2020

Title Download
Skonsolidowany raport za III kwartał 2020
  1 files      131 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport za III kwartał 2020
  1 files      93 downloads
Pobierz
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020
  1 files      582 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport za I kwartał 2020
  1 files      42 downloads
Pobierz

Raport roczny 2019

Title Download
Skonsolidowany Raport Roczny 2019
  1 files      346 downloads
Pobierz
Jednostkowy Raport Roczny 2019
  1 files      111 downloads
Pobierz

Raport półroczny 2019

Title Download
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku
  1 files      1435 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku
  1 files      120 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2019

Title Download
Skonsolidowany raport za III kwartał 2019
  1 files      255 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport za III kwartał 2019
  1 files      50 downloads
Pobierz
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019
  1 files      495 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport za I kwartał 2019
  1 files      171 downloads
Pobierz

Raport roczny 2018

Title Download
Skonsolidowany Raport Roczny 2018
  1 files      830 downloads
Pobierz
Jednostkowy Raport Roczny 2018
  1 files      322 downloads
Pobierz

Raport półroczny 2018

Title Download
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku
  1 files      908 downloads
Pobierz
Jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku
  1 files      645 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2018

Raport roczny 2017

Raport półroczny 2017

Title Download
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2017
  1 files      925 downloads
Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2017
  1 files      795 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      851 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      853 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      814 downloads
Pobierz
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2017
  1 files      773 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2017
  1 files      792 downloads
Pobierz
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2017
  1 files      858 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2017

Title Download
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017
  1 files      1033 downloads
POBIERZ
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017
  1 files      832 downloads
POBIERZ
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017
  1 files      799 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017
  1 files      899 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2016

Jednostkowy raport roczny 2016

Raport półroczny 2016

Title Download
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      368 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2016
  1 files      369 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      428 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2016
  1 files      377 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      363 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2016
  1 files      408 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2016
  1 files      519 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2016
  1 files      369 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2016

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016
  1 files      441 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016
  1 files      382 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016
  1 files      399 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016
  1 files      425 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2015

Jednostkowy raport roczny 2015

Raport półroczny 2015

Title Download
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      40 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2015
  1 files      26 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      44 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2015
  1 files      20 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      12 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2015
  1 files      11 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2015
  1 files      16 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2015
  1 files      12 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2015

Skonsolidowany raport roczny 2014

Jednostkowy raport roczny 2014

Raport półroczny 2014

Title Download
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      78 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2014
  1 files      42 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      94 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2014
  1 files      99 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      44 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2014
  1 files      9 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2014
  1 files      76 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2014
  1 files      42 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2014

Skonsolidowany raport roczny 2013

Jednostkowy raport roczny 2013

Raport półroczny 2013

Title Download
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2013
  1 files      11 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      11 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2013
  1 files      14 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      45 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      35 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2013
  1 files      45 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2013
  1 files      56 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2013
  1 files      7 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2013

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lII kwartał 2013
  1 files      24 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lII kwartał 2013
  1 files      59 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2013
  1 files      52 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2013
  1 files      5 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      56 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      48 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      49 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      14 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2012

Jednostkowy raport roczny 2012

Raport półroczny 2012

Title Download
Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2012
  1 files      100 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2012
  1 files      7 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      43 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      46 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2012
  1 files      124 downloads
Pobierz
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      26 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do półrocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2012
  1 files      13 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2012
  1 files      15 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2012

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      14 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      88 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2012
  1 files      11 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2012
  1 files      49 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2011

Jednostkowy raport roczny 2011

Raport półroczny 2011

Title Download
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2011
  1 files      122 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2011
  1 files      30 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2011
  1 files      77 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2011
  1 files      22 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2011
  1 files      141 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2011
  1 files      29 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2011
  1 files      38 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2011
  1 files      42 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2011

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2011
  1 files      5 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za lll kwartał 2011
  1 files      5 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2011
  1 files      8 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2011
  1 files      10 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2011

Jednostkowy raport roczny 2010

Raport półroczny 2010

Title Download
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2010
  1 files      15 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2010
  1 files      41 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2010
  1 files      76 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2010
  1 files      8 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2010
  1 files      5 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2010
  1 files      20 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2010
  1 files      50 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2010
  1 files      5 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2010

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2010
  1 files      30 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2010
  1 files      7 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2010
  1 files      14 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2010
  1 files      66 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2009

Jednostkowy raport roczny 2009

Raport półroczny 2009

Title Download
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2009
  1 files      18 downloads
Pobierz
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za l półrocze 2009
  1 files      49 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2009
  1 files      41 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za l półrocze 2009
  1 files      8 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2009
  1 files      62 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2009
  1 files      37 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za l półrocze 2009
  1 files      27 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za l półrocze 2009
  1 files      136 downloads
Pobierz

Raporty kwartalne 2009

Title Download
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2009
  1 files      28 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za IIl kwartał 2009
  1 files      61 downloads
Pobierz
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2009
  1 files      27 downloads
Pobierz
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za l kwartał 2009
  1 files      58 downloads
Pobierz

Skonsolidowany raport roczny 2008

Title Download
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      10 downloads
Pobierz
List Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      29 downloads
Pobierz
Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      32 downloads
Pobierz
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      52 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Marvipol za 2008
  1 files      104 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Marvipol za 2008
  1 files      20 downloads
Pobierz
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008
  1 files      59 downloads
Pobierz

Jednostkowy raport roczny 2008

Raport półroczny 2008

Raporty kwartalne 2008

Skonsolidowany raport roczny 2007

Jednostkowy raport roczny 2007

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417