Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008