Oświadczenia Zarządu do jednostkowego raportu za l półrocze 2011