Oświadczenia Zarządu do skonsolidowanego raportu za l półrocze 2011