RB 023/2014 – Informacja dotycząca składu Zarządu Emitenta