RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.