Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Marvipol za 2008