Do czynników rozwoju mogących mieć znaczący wpływ na najbliższą przyszłość Spółki należy zaliczyć:

 • Umacnianie pozycji na polskim rynku samochodów klasy premium;
 • Stałe dynamiczne zwiększanie sprzedaży przez spółki dilerskie;
 • Rozbudowa i optymalizacja sieci dilerskiej Jaguar Land Rover w Polsce;
 • Istotny wzrost sprzedaży wolumenowej samochodów oferowanych głównie poprzez wykorzystanie potencjału związanego z globalną ekspansją Jaguar Land Rover, premierami nowych modeli samochodów Jaguar Land Rover, w szczególności modeli z segmentów rynku, w których Jaguar Land Rover nie był do tej pory obecny;
 • Zwiększanie przychodów z obszaru usług serwisowych oraz rynku wtórnego aut klasy premium;
 • Utrzymywanie na jak najwyższym poziomie warunków i jakości obsługi klienta.

Najbliższe plany operacyjne BAH S.A.:

 • Realizacja planu poszerzenia sieci dilerskiej Jaguar Land Rover z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Grupy w kontekście zakończenia umowy importerskiej z koncernem Jaguar Land Rover;
 • Zapewnienie Grupie odpowiedniego do potrzeb sprzedażowych i inwestycyjnych finansowania zewnętrznego;
 • Dostosowanie istniejącej sieci salonów dilerskich do sprawnego funkcjonowania w modelu biznesowym skupionym stricte na sprzedaży do klienta końcowego;
 • Maksymalizacja sprzedaży importerskiej w celu szybkiego nasycenia rynku autami JLR tak, aby zbudować możliwie jak największy popyt na usługi posprzedażowe oraz dynamicznie zwiększyć zasób aut używanych do sprzedaży na rynku wtórnym;
 • Zaadresowanie potrzeb rynku w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi leasingu aut wartych powyżej 150 tys. zł;
 • Aktywne poszukiwanie możliwości dywersyfikacji biznesu.