Do czynników rozwoju mogących mieć znaczący wpływ na najbliższą przyszłość Spółki należy zaliczyć:

  • wygaśnięcie, najpóźniej z dniem 31 marca 2021 r., umowy importerskiej dla samochodów Jaguar i Land Rover i konsekwentne zakończenie działalności importerskiej dla samochodów Jaguar Land Rover przez British Automotive Polska po tym terminie, warunki i formuła prowadzenia działalności przez BAP w okresie pozostałym do wygaśnięcia ww. umowy oraz ostateczne warunki zakończenia przez BAP działalności importerskiej samochodów, w tym warunki finansowych rozliczeń,
  • reorganizacja działalności Grupy, w tym możliwe zmiany własnościowe w spółkach wchodzących w skład Grupy, dezinwestycje, jak również bieżące działania naprawcze (m.in. redukcje kosztów operacyjnych, redukcje zatrudnienia, renegocjacja warunków spłaty zobowiązań handlowych, w tym oczekiwanej ich redukcji),
  • pandemia COVID-19 i związane z nią ewentualne okresowe administracyjne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, nastroje konsumenckie oraz polityka banków i firm leasingowych w zakresie warunków finansowania dla nabywania samochodów,
  • działalność segmentu dilerskiego Grupy, w tym zdolność dilerstw do osiągnięcie zakładanych wyników sprzedażowych i finansowych, ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem zmodernizowanych lub nowych obiektów handlowych, zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych pozwalających m.in. na regulowania zobowiązań,
  • dostępność i kształt modelu finansowania działalności Grupy w okresie najbliższych 12 miesięcy, koszty związane ze zmianami modelu i prowadzonymi z instytucjami finansującymi Grupę negocjacjami,
  • działalność w obszarze sprzedaży samochodów używanych,
  • dostępność i możliwość ubezpieczenia ryzyka kredytowego,
  • warunki współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w okresie przejściowym po wyjściu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej (tzw. Brexit), jak i warunki do prowadzenia wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską po zakończeniu okresu przejściowego,
  • sytuacja na rynku walutowym