Mariusz Wojciech Książek

Prezes Zarządu BAH

Twórca, główny akcjonariusz i prezes British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol S.A.) – jednostki dominującej grupy kapitałowej, której akcje od 2008 roku są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Marvipol Development S.A. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra.
W 1996 roku Pan Mariusz Książek założył spółkę Marvipol, specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 roku spółka prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 roku biznes grupy został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W grudniu 2017 roku Pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol S.A.), w wyniku którego, prowadzący działalność deweloperską oddział spółki, wydzielony został do Marvipol Development S.A. Od tego czasu stoi na czele dwóch holdingów – zajmującej się importem, sprzedażą i kompleksową obsługą posprzedażową samochodów marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. oraz prowadzącej działalnością deweloperską w dwóch obszarach: budownictwa mieszkaniowego oraz projektów magazynowych – Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.

Gian Leonardo Fea

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Pan Gian Leonardo Fea jest abslowentem Deutsche Schule Rome. Posiada rozległe doświadczenie zdobyte podczas pracy na najwyższych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach oraz consultingu w branży automotive. Swoją karierę rozpoczął w 1988 r. w DaimlerChrysler Italy, gdzie zajmował różne stanowiska, zanim został pierwszym dyrektorem marketingu marek Mercedes-Benz i Smart, a następnie dyrektorem generalnym marek Chrysler-Jeep. W latach 1993-1998 pełnił funkcję President of Mercedes-Benz International Marketing and Advertising Committee, a następnie (1999-2007) – Managing Director Jeep-Chrysler Italia, a następnie Mercedes-Benz i Smart. W latach 2007-2016 Pan Gian Leonardo Fea pracował jako niezależny konsultant, prowadził różne projekty m.in. w branży motoryzacyjnej, zarówno dla międzynarodowych firm, jak i instytucji publicznych, takich jak Bank Światowy czy Włoska Komisja Handlu Zagranicznego. Od 2016 r. Gian Leonardo Fea doradza koncernowi Jaguar Land Rover w rozwoju strategicznym na rynkach europejskich. Z Grupą BAH związany, jako doradca zarządu, od 2018 r., wspierając holding w optymalizacji działania dilerskiej części biznesu BAH oraz w przygotowaniu jej strategii rozwoju na najbliższe lata.

Arkadiusz Rutkowski

Wiceprezes Zarządu BAH zarządzający siecią dilerską

Ukończył wydział mechaniczny na SGGW w Warszawie (1995) uzyskując tytuł magistra inżyniera a następnie Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Główne Handlowej w Warszawie (1996).
Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej rozpoczął w 1996 roku w firmie Iberia Motor Company S.A. (Generalny Importer samochodów SEAT w tamtym okresie) gdzie był odpowiedzialny początkowo za sieć dilerską i jej rozwój a następnie dodatkowo za sprzedaż. W 2002 objął stanowisko Prezesa Zarządu w warszawskiej spółce dilerskiej Auto Barcelona należącej do IMC S.A. W kolejnych latach odpowiadał dodatkowo za pozostałe dilerstwa należące do Grupy zlokalizowane w Poznaniu, Swarzędzu, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, w których pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej. Do 10’2013 był również Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dealerów SEATa w Polsce.
Od listopada 2013 związany z Grupą Marvipol, gdzie objął początkowo stanowisko Dyrektora Zarządzającego w warszawskim dilerstwie marek Jaguar Land Rover (British Automotive Centrum) a od 2015 odpowiada również za pozostałe dilerstwa JLR wchodzące w skład Grupy Marvipol zlokalizowane w Gdańsku (British Automotive Gdańsk) oraz w Łodzi (British Automotive Łódź) pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu we wszystkich Spółkach dilerskich.

Aleksander Chłopecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie kancelaria Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Pełni ponadto funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aleksander Chłopecki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiesław Tadeusz Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową, oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą.

Krzysztof Brejdak

Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Brejdak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiesław Mariusz Różacki

Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Ukończył Politechnikę Warszawską – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych – Politechnika Warszawska; Podyplomowe Studium Menadżerskie – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1987 – 1989 – Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- Adiunkt. 2001 – 2005 – Energomontaż Północ S.A. – kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy (czasowe oddelegowanie do Elektrim Przedsiębiorstwo Państwowe), Kierownik Robót (czasowe oddelegowanie do POLIMEX CEKOP Przedsiębiorstwo Państwowe, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes ds. Technicznych – Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny (2003-2005). 2000 – 2005 – Energomann Engineering Sp. z o.o. – Członek Zarządu (2000- 2003; Prezes Zarządu (2003-2005). 2005 – 2012 – Rafako S.A. – Prezes Zarządu. 06.2012 – 10.2012 – PBG S.A. – Prezes Zarządu. Od roku 2013 – MHPSE.GmbH (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe) – Executive Country Poland.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wiesław Mariusz Różacki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dariusz Daniluk

Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.

W latach 1989 – 1993 analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1994 – 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP, a następnie w latach 1997 – 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 2000 – 2002 Dariusz Daniluk piastował funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 2002 – 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2008 – 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2011 – 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2013 – 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2014 – 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., a w 2015-2016 Prezes tej instytucji. Od 2018 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Dariusz Daniluk spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.