Informacje dla obligatariuszy Spółki do dnia poprzedzającego podział Spółki, tj. do dnia 30.11. W związku z podziałem w dniu 01.12 w prawa i obowiązki emitenta weszła spółka Marvipol Development S.A. W związku z powyższym aktualne informacje nt. obligacji wyemitowanych przez Spółkę znajdują się na stronie spółki Marvipol Development S.A.: www.relacje.marvipoldevelopment.pl

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii U

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii T

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii S

Title Download
Zaświadczenie o zgodności z dn. 27 listopada 2017 r.
  1 files      30 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 29 marca 2017 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 12 sierpnia 2017 r.
  1 files      7 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za piąty okres odsetkowy
  1 files      44 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za trzeci okres odsetkowy
  1 files      10 downloads
Pobierz
Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji
  1 files      12 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji
  1 files      8 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      41 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      42 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 30 maja 2017 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 29 marca 2017 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za czwarty okres odsetkowy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 14 listopada 2016 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 30 sierpnia 2016 r.
  1 files      11 downloads
Pobierz
Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji
  1 files      9 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      53 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      7 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 16 maja 2016 r.
  1 files      12 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 21 marca 2016 r.
  1 files      34 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za drugi okres odsetkowy
  1 files      7 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 16 listopada 2015 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 25 sierpnia 2015 r.
  1 files      26 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za pierwszy okres odsetkowy
  1 files      58 downloads
Pobierz

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii OIA

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417