03.03.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
31.03.2021
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
30.04.2021
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
31.05.2021
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
30.09.2021
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
29.11.2021
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku