30.03.2018
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
30.03.2018
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
08.05.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30.05.2018
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku
31.08.2018
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku
29.11.2018
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku