29.03.2019
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
30.05.2019
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
30.08.2019
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
29.11.2019
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku