30.06.2020
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
21.07.2020
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
30.09.2020
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku
30.11.2020
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku