Aleksander Chłopecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego) Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Radca prawny, współpracownik firm prawniczych ? obecnie kancelaria Dentons W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Pełni ponadto funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wiesław Tadeusz Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Krzysztof Brejdak

Członek Rady Nadzorczej, Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 ? 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.

Wiesław Mariusz Różacki

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Ukończył Politechnikę Warszawską – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych – Politechnika Warszawska; Podyplomowe Studium Menadżerskie – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1987 ? 1989 – Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa- Adiunkt. 2001 ? 2005 – Energomontaż Północ S.A. – kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy (czasowe oddelegowanie do Elektrim Przedsiębiorstwo Państwowe), Kierownik Robót (czasowe oddelegowanie do POLIMEX CEKOP Przedsiębiorstwo Państwowe, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes ds. Technicznych – Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny (2003-2005). 2000 ? 2005 – Energomann Engineering Sp. z o.o. – Członek Zarządu (2000- 2003; Prezes Zarządu (2003-2005). 2005 – 2012 – Rafako S.A. – Prezes Zarządu. 06.2012 – 10.2012 – PBG S.A. – Prezes Zarządu. Od roku 2013 – MHPSE.GmbH (Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe) – Executive Country Poland. Wiesław Mariusz Różacki spełniał kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2 marca 2021 r. British Automotive Holding poinformował o śmierci Wiesława Mariusza Różackiego.

[]

[]