Ogłoszenia, projekty uchwał i dokumentacja

Title Download
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      353 downloads
Pobierz
Wzór formularza dla pełnomocnika
  1 files      512 downloads
Pobierz
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów w dniu ogłoszenia
  1 files      515 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  1 files      558 downloads
Pobierz
Projekty uchwał
  1 files      519 downloads
Pobierz
Dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dnia 7 maja 2019 r.
  1 files      486 downloads
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2018 rok
  1 files      342 downloads
Pobierz
Informacja Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. dla Walnego Zgromadzenia – Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2018 rok
  1 files      324 downloads
Pobierz

Lista uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Title Download
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2019 roku
  1 files      180 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2018 roku
  1 files      311 downloads
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2017 roku
  1 files      386 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku
  1 files      370 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku
  1 files      365 downloads
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2015 roku
  1 files      3 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 roku
  1 files      5 downloads
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2013 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2013 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2012 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2012 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2008 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2013 roku
  1 files      1 download
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417