Ogłoszenia, projekty uchwał i dokumentacja

Title Download
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. z dn. 23.04.2018 r.
  1 files      222 downloads
Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. za 2017 rok
  1 files      206 downloads
Pobierz
Informacja Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. dla Walnego Zgromadzenia – Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2017 rok
  1 files      189 downloads
Pobierz
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 oraz powzięcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy
  1 files      210 downloads
Pobierz
Wzór formularza dla pełnomocnika
  1 files      260 downloads
Pobierz
Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów w dniu ogłoszenia
  1 files      262 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  1 files      283 downloads
Pobierz
Projekty uchwał
  1 files      261 downloads
Pobierz

Lista uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Title Download
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2018 roku
  1 files      179 downloads
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2017 roku
  1 files      261 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku
  1 files      246 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku
  1 files      242 downloads
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2015 roku
  1 files      3 downloads
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 roku
  1 files      4 downloads
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2013 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2013 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2012 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2008 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2013 roku
  1 files      1 download
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417