Media o nas

Money: BAH ZMIANA W ZAKRESIE POLITYKI DYWIDENDOWEJ

By 15 stycznia 2018 No Comments

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej Emitenta.
Podjęcie ww. uchwały Zarządu w sprawie zmiany polityki dywidendowej zostało poprzedzone pozytywnym zaopiniowaniem projektu nowej polityki dywidendowej przez Radę Nadzorczą Emitenta.
Dotychczas obowiązująca polityka dywidendowa Emitenta obejmująca okres od 2016 do 2020 roku stanowiła załącznik do raportu bieżącego nr RB 73/2016 z dnia 21 listopada 2016.