Aktualności dla mediów

Akcjonariusze British Automotive Holding za wypłatą dywidendy

By 9 maja 2018 No Comments

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAH przegłosowało wypłatę dywidendy za 2017 rok. Spółka przeznaczy na nią 80 proc. zysku, czyli 0,92 zł na jedną akcję. Uczyni to z BAH jednego z najhojniejszych emitentów na GPW. 

Przypomnijmy, że zarząd BAH 9 kwietnia zwołał WZA i rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 80% zysku netto wypracowanego z działalności kontynuowanej (import i sprzedaż dilerska aut marki Jaguar Land Rover), zgodnie z polityką dywidendową przyjętą w styczniu 2018 roku. 19 kwietnia br. uzyskano zgodę na wypłatę od instytucji kredytujących, następnie 23 kwietnia rekomendacja zarządu otrzymała pozytywną opinię Rady Nadzorczej. W dniu dzisiejszym akcjonariusze postawili ?kropkę nad i?, przegłosowując wypłatę dywidendy w wysokości proponowanej przez zarząd.

Grupa Kapitałowa BAH wygenerowała 48,1 mln zł skonsolidowanego wyniku netto. Na wypłatę dla inwestorów przeznaczy więc 38,2 mln zł. Kwota dywidendy na akcję wyniesie tym samym 0,92 zł, a jej stopa, przy obecnym kursie, wyniesie ponad 10 proc.

? Jeśli chodzi o dywidendy z pewnością wyznaczamy nowe standardy na polskich rynku kapitałowym. Nie tylko chcemy regularnie dzielić się większością zysku z akcjonariuszami, ale mamy zamiar robić to co kwartał. Dzięki temu akcje BAH mogą być traktowane jak aktywo przynoszące stały dochód. Silne, zdrowe fundamenty spółki oraz realny plan dynamicznego rozwoju, pozwolą nam utrzymać wysoki potencjał dywidendowy. Niski obecnie kurs naszych walorów sprawia, że są one inwestycją dającą zdecydowanie ponadprzeciętną stopą zwrotu. Jestem przekonany, że wycena spółki będzie konsekwentnie rosnąć, co przyniesie akcjonariuszom dodatkową wartość. Przemawia za tym nie tylko znakomita kondycja BAH, ale też ambitne plany rozwojowe. Przypomnę, że w ciągu najbliższych 3-4 lat chcemy podwoić, w odniesieniu do 2017 r., liczbę sprzedawanych aut marek Jaguar i Land Rover w Polsce – podkreśla Mariusz Książek, prezes British Automotive Holding S.A.

Dzień ustalenia praw do dywidendy za 2017 r. to 17 maja br. Wypłata nastąpi w dwóch równych transzach, odpowiednio: 29 maja oraz 17 sierpnia br. Na grudzień tego roku planowana jest wypłata pierwszej raty dywidendy zaliczkowej za 2018 r.