Aktualności dla mediów

BAH chce zwiększać skalę i planuje rozwijać kanał e-commerce

By 26 lutego 2021 No Comments

British Automotive Holding zdecydował o dalszym rozwijaniu działalności dilerskiej w odniesieniu do spółek z GK BAH. Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych i podjęła decyzję o ?niekontynuowaniu działań nakierowanych na sprzedaż aktywów długoterminowych?.

– W zaistniałej sytuacji intencją Zarządu jest stworzenie warunków do kontynuacji działalności o większej skali, w zakresie obrotu pojazdami marki Jaguar, Land Rover ze szczególnym rozwojem kanału e-commerce, a także usług serwisowych, realizowanej w oparciu  spółki z grupy BAH. Pamiętajmy, że mamy dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Dysponujemy niezbędnym know-how, posiadamy bazę klientów i fachowy zespół. To kapitał, który jest w stanie generować dodatnie przepływy z działalności operacyjnej  ? poinformował Andrzej Nizio. Prezes British Automotive Holding wyjaśnił, że sprzedaż wybranych spółek dilerskich nie doprowadziłaby do istotnego zmniejszenia zadłużenia GK BAH, a także uniemożliwiałaby realną kontynuację działalności w zadowalającej skali.

Obecnie w skład segmentu dilerskiego GK BAH wchodzą wyspecjalizowane spółki zależne prowadzące salony w: Warszawie (przy. ul. Waszyngtona), Łodzi, Katowicach i Gdańsku, a także iMotors (Warszawa, ul. Wawelska) ? unikatowe w skali kraju miejsce stworzone dla pasjonatów motoryzacji, którego koncept wykracza poza tradycyjne rozumienie tego, czym jest salon samochodowy.