British Automotive Holding S. A. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733
kapitał zakładowy: 8 310 370,40 PLN, wpłacony w całości
[NIP: 5261211046, Regon: 011927062]

Dokumenty Spółki

Oświadczenia i informacje

Title
Ład korporacyjny 30 kwietnia 2021
Ład korporacyjny 29 czerwca 2020
Ład korporacyjny 29 marca 2019
Ład korporacyjny 23 kwietnia 2018
Ład korporacyjny 30 marca 2018
Ład korporacyjny 14 marca 2018
Ład korporacyjny 30 marca 2017
Ład korporacyjny 22 marca 2016
Ład korporacyjny 3 lutego 2016
Ład korporacyjny 3 lutego 2016
Ład korporacyjny 23 marca 2015
Ład korporacyjny 4 lipca 2014
Ład korporacyjny 3 września 2013
Ład korporacyjny 3 września 2013
Ład korporacyjny 3 września 2013
Ład korporacyjny 3 września 2013
Ład korporacyjny 3 września 2013