British Automotive Holding S. A. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733
kapitał zakładowy: 8 310 370,40 PLN, wpłacony w całości
[NIP: 5261211046, Regon: 011927062]

Dokumenty Spółki

Oświadczenia i informacje

Title Download
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku
  1 files      34 downloads
Pobierz
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
  1 files      14 downloads
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku
  1 files      15 downloads
Pobierz
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
  1 files      6 downloads
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 roku
  1 files      13 downloads
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  1 files      8 downloads
Pobierz
Informacja dotycząca polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów
  1 files      15 downloads
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 roku
  1 files      2 downloads
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 roku
  1 files      0 download
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009 roku
  1 files      1 download
Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku
  1 files      5 downloads
Pobierz