British Automotive Holding S. A. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250733
kapitał zakładowy: 8 310 370,40 PLN, wpłacony w całości
[NIP: 5261211046, Regon: 011927062]

Dokumenty Spółki

Title

  Oświadczenia i informacje

  Title
  Ład korporacyjny 30 kwietnia 2021
  Ład korporacyjny 29 czerwca 2020
  Ład korporacyjny 29 marca 2019
  Ład korporacyjny 23 kwietnia 2018
  Ład korporacyjny 30 marca 2018
  Ład korporacyjny 14 marca 2018
  Ład korporacyjny 30 marca 2017
  Ład korporacyjny 22 marca 2016
  Ład korporacyjny 3 lutego 2016
  Ład korporacyjny 3 lutego 2016
  Ład korporacyjny 23 marca 2015
  Ład korporacyjny 4 lipca 2014
  Ład korporacyjny 3 września 2013
  Ład korporacyjny 3 września 2013
  Ład korporacyjny 3 września 2013
  Ład korporacyjny 3 września 2013
  Ład korporacyjny 3 września 2013