Aktualności dla mediów

BAH: jest zgoda instytucji finansującej na wypłatę dywidendy

By 19 kwietnia 2018 No Comments

Spółka zależna British Automotive Holding (BAH) – British Automotive Polska S.A. (BAP) – uzyskała zgodę instytucji finansującej na przeznaczenie całości zysku netto osiągniętego przez BAP w 2017 r. na wypłatę dywidendy dla BAH. Tym samym spełnił się kolejny warunek formalny, aby BAH mógł wypłacić swoim akcjonariuszom 80 proc. zysku w formie dywidendy.

Zgodnie z polityką dywidendową przyjętą w styczniu 2018 roku BAH zadeklarował coroczną wypłatę 80 proc. zysku netto wypracowanego z działalności kontynuowanej (import i sprzedaż dilerska aut marki Jaguar Land Rover). Przypomnijmy, że wynik netto motoryzacyjnej Grupy wyniósł w 2017 r. 48,1 mln zł ? na wypłatę spółka chce przeznaczyć 38,2 mln zł. Kwota dywidendy na akcję wyniesie tym samym 0,92 zł. Aby móc zrealizować wypłatę, potrzebna była zgoda banku finansującego spółkę zależną holdingu ? BAP ? na przekazanie jej zysku za 2017 r. do spółki matki (BAH).

Kolejny krokiem formalnym będzie uzyskanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, której posiedzenie zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2018 roku.

Jeśli powyższy warunek zostanie spełniony, uchwała będzie głosowana na WZA, zwołanym na 8 maja 2018 r.

? Chcemy być spółką dywidendową i mamy bez wątpienia potencjał by nią być przez wiele lat. Co więcej, przy obecnym kursie akcji BAH, stopa w dywidendy wynosi około 10 proc., co sprawia, że jesteśmy jedną z najhojniejszych spółek na GPW. Zgodnie z przyjęta polityką będziemy, wzorem najlepszych światowych spółek dywidendowych, dzielić się zyskiem z akcjonariuszami co kwartał. Nasz potencjał dywidendowy powinien rosnąć, mamy bowiem bardzo ambitne plany rozwojowe. Do 2021 roku mamy zamiar podwoić wolumen sprzedaży samochodów w stosunku do roku 2017 – podkreśla Mariusz Książek, prezes British Automotive Holding S.A.

Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy za 2017 r. to 17 maja br. Wypłata nastąpi w dwóch równych transzach. Według uchwały zarządu, miałoby to nastąpić odpowiednio: 29 maja oraz 17 sierpnia br. Na grudzień tego roku planowana jest wpłata zaliczkowo pierwszej raty dywidendy za 2018 r.