Media o nas

Spełnił się warunek formalny umożliwiający BAH wypłatę dywidendy

By 20 kwietnia 2018 No Comments

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) uzyskała zgodę instytucji finansującej na przeznaczenie całości zysku netto osiągniętego w 2017 r. na wypłatę dywidendy dla BAH. Tym samym spełnił się kolejny warunek formalny, aby BAH mógł wypłacić swoim akcjonariuszom 80% zysku w formie dywidendy.

Zarząd British Automotive Holding poinformował 10 kwietnia, że rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 38,2 mln zł (0,92 zł na akcję), co oznacza przeznaczenie na nią 80% wypracowanego zeszłorocznego wyniku z działalności kontynuowanej (import i sprzedaż dilerska aut marki Jaguar Land Rover). Rekomendacja ta jest zgodna z polityką dywidendową przyjętą w styczniu 2018 r.  Aby móc zrealizować wypłatę, potrzebna była zgoda banku finansującego spółkę zależną holdingu – BAP – na przekazanie jej zysku za 2017 r. do spółki matki (BAH).

Kolejny krokiem formalnym będzie uzyskanie pozytywnej opinii rady nadzorczej, której posiedzenie zostało zwołane na 23 kwietnia br. Jeśli powyższy warunek zostanie spełniony, uchwała będzie głosowana na WZA, zwołanym na 8 maja 2018 r.

„Chcemy być spółką dywidendową i mamy bez wątpienia potencjał by nią być przez wiele lat. Co więcej, przy obecnym kursie akcji BAH, stopa w dywidendy wynosi około 10%, co sprawia, że jesteśmy jedną z najhojniejszych spółek na GPW. Zgodnie z przyjęta polityką będziemy, wzorem najlepszych światowych spółek dywidendowych, dzielić się zyskiem z akcjonariuszami co kwartał” – powiedział prezes BAH Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy za 2017 r. to 17 maja br. Wypłata nastąpi w dwóch równych transzach. Według uchwały zarządu, miałoby to nastąpić odpowiednio: 29 maja oraz 17 sierpnia br. Na grudzień tego roku planowana jest wpłata zaliczkowo pierwszej raty dywidendy za 2018 r.
British Automotive Holding (BAH) poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Wchodzące w skład Grupy spółki są od 2003 r. generalnym importerem Jaguar Land Rover, bezpośrednim Dilerem (Direct Dealer) Aston Martin. Spółki z grupy prowadzą również działalność dilerską Jaguar Land Rover w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.