Aktualności dla mediów

Oświadczenie Zarządu BAH w sprawie publikacji prasowej

By 1 września 2018 No Comments

Zarząd British Automotive Holding SA (Spółka, BAH) informuje, iż w artykule prasowym pt. Milioner, któremu nagle uciekł Jaguar opublikowanym w miesięczniku Forbes (wydanie 9/2018) informacje odnoszące się do wyników oraz znaczenia segmentu importerskiego dla Grupy Kapitałowej BAH w latach 2018 ? 2019 nie odnoszą się do danych, które z całą pewnością zostaną ujęte w przyszłych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej BAH.

W ocenie Zarządu BAH, aktualnie nie jest możliwe precyzyjne określenie skutków finansowych związanych z wypowiedzeniem umowy importerskiej z Jaguar Land Rover Limited z punktu widzenia docelowego kształtu oraz zakresu działalności Grupy Kapitałowej BAH. British Automotive Holding SA nie publikuje prognoz finansowych.

W perspektywie kolejnych kwartałów Zarząd Spółki zamierza opracować zmodyfikowaną strategię dla segmentu importerskiego, uwzględniającą wygaśnięcie umowy importerskiej z Jaguar Land Rover Limited. Tym samym na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia proces analizy wpływu zakończenia ww. umowy na sytuację operacyjną oraz finansową Grupy Kapitałowej BAH pozostaje w toku.