Aktualności dla mediów

Zarząd BAH podjął warunkową uchwałę o wypłacie dywidendy zaliczkowej

By 20 listopada 2018 No Comments

0,26 zł na akcję, czyli 10,8 mln zł, zaliczki na dywidendę za rok 2018 chce wypłacić British Automotive Holding. Akcjonariusze otrzymają, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, zaliczkę w dwóch transzach: w grudniu 2018 r., a następnie w marcu 2019 r.

Zgodnie z polityką dywidendową przyjętą w styczniu tego roku, Zarząd BAH podjął warunkową uchwałę o wypłaceniu zaliczki na dywidendę za 2018 rok. Do akcjonariuszy 28 grudnia bieżącego roku i 15 marca przyszłego trafi po 0,13 zł na akcję. Uprawnieni do otrzymania wypłaty będą akcjonariusze posiadający akcje BAH 21 grudnia 2018 r. Wynik netto motoryzacyjnej Grupy w pierwszej połowie 2018 r. wyniósł 12,66 mln zł.

? Uchwała jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami oraz obowiązującą polityką Spółki w tym zakresie. Zgodnie z nią akcjonariusze mają otrzymywać wypłatę co kwartał, w tym również oczywiście zaliczkowo. To zupełnie unikatowa propozycja na warszawskim parkiecie, pozwalająca otrzymywać akcjonariuszom stały dochód, przy zachowaniu pełnej płynności ? podkreśla Mariusz Książek, prezes British Automotive Holding S.A.

– Chcemy  dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, zachowując jednak przy tym możliwości rozwoju i prowadzenia inwestycji. Szczególnie, że musimy przygotować się do sprawnego funkcjonowania jako grupa dilerska za niecałe dwa lata po wygaśnięciu umowy importerskiej z Jaguar Land Rover ? dodaje Arkadiusz Miętkiewicz, wiceprezes BAH.

Zaliczka na dywidendę zostanie wypłacona po otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej BAH oraz instytucji finansujących spółkę.