Aktualności dla mediów

British Automotive Holding ? zielone światło dla zaliczki na poczet dywidendy

By 18 grudnia 2018 No Comments

28 grudnia British Automotive Holding S.A. wypłaci pierwszą ratę zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. Giełdowy importer i sprzedawca samochodów uzyskał zgodę finansującego Grupę banku na podzielenie się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami.

Zgodnie z uchwałą Zarządu BAH akcjonariusze spółki w grudniu otrzymają 5,4 mln zł (0,13 zł na akcję), podczas gdy druga rata zaliczki, w tej samej wysokości, zostanie wypłacona 15 marca br. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni Akcjonariusze posiadający akcje 21 grudnia 2018 r.

Finansujący giełdową spółkę bank wyraził zgodę na wypłatę dywidendy pod warunkiem udzielenia przez Książek Holding Sp. z o.o., głównego akcjonariusza BAH, 6,2 mln zł pożyczki podporządkowanej dla  British Automotive Polska S.A. (BAP), spółki zależnej BAH prowadzącej działalność importerskiej. 17 grudnia Książek Holding i BAP zawarły umowę pożyczki, spełniając zawieszający warunek dla wypłaty dywidendy.

Jesteśmy zdeterminowani, by dalej realizować strategię rozwoju Grupy i, będącej jej częścią, politykę dywidendową. Dynamiczny wzrost biznesu Grupy jest w dużym stopniu finansowany długiem, co pozwala na systematyczne dzielenie się z akcjonariuszami większością wypracowanego zysku Grupy. Niezmiennie jestem przekonany, że BAH ma potencjał, by równocześnie dynamicznie rosnąc oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Mając jednak na uwadze rosnące zapotrzebowanie Grupy na kapitał, związane tak ze skokowym wzrostem skali biznesu, jak i planowanymi inwestycjami w sieć dilerską, można zrozumieć zastrzeżenia banku wobec uszczuplania kapitałów własnych Grupy. Naturalne jest dążenie banku do jak największego bezpieczeństwa, mierzonego w tym wypadku wysokim udziałem kapitału własnego i finansowania podporządkowanego w bilansie spółki. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom instytucji finansującej, udzieliłem BAP, poprzez Książek Holding, pożyczki podporządkowanej ? komentuje Mariusz Książek, prezes zarządu British Automotive Holding S.A. oraz właściciel Książek Holding.

Wysokość udzielonej BAP pożyczki to ok. 57% wypłacanej zaliczki na dywidendę. Przypomnijmy jednocześnie, że Mariusz Książek posiada pośrednio i bezpośrednio 46 proc. akcji BAH.

W ostatnich trzech latach British Automotive Holding wypłacił akcjonariuszom w formie dywidendy łącznie niemal 87 mln zł.