Title Download
RB 76/2015 – Zbycie akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 75/2015 – Zbycie udziałów spółki zależnej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 74/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 73/2015 – Powołanie osób nadzorujących – aktualizacja informacji
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 72/2015 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 71/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 70/2015 – Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie gwarancji za spółkę zależną
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 69/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 68/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 67/2015 – Zakończenie procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 66/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 65/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 64/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 63/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 62/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 61/2015 – Wprowadzenie obligacji serii S na Catalyst
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 60/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 59/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 58/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 57/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 56/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 55/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 54/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 52/2015 – Utworzenie oddziału spółki Marvipol S.A. oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 51/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 50/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 49/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 48/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 47/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 46/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 44/2015 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 43/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 42/2015 – Zmiana składu Zarządu Marvipol S.A.
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 41/2015 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 40/2015 – Podpisanie kolejnych umów w projekcie logistyczno – magazynowym
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 39/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 38/2015 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 37/2015 – Nabycie gruntów przez spółkę zależną
  1 files      1 download
Pobierz
RB 36/2015 – Rozpoczęcie negocjacji oraz podpisanie umów znaczących
  1 files      1 download
Pobierz
RB 35/2015 – Znaczaca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 34/2015 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 33/2015 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 32/2015 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 31/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 30/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 29/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 28/2015 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 27/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 26/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 25/2015 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 24/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 23/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      1 download
Pobierz
RB 22/2015 – Status umów importowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 21/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 19/2015 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 18/2015 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 17/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 16/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 15/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 14/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 13/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 12/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 11/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 10/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 09/2015 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 07/2015 – Rozpoczęcie publikacji wybranych danych operacyjnych segmentów deweloperskiego oraz – motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 06/2015 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 05/2015 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 03/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 04/2015 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 02/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 01/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
Title Download
RB 76/2015 – Zbycie akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 75/2015 – Zbycie udziałów spółki zależnej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 74/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 73/2015 – Powołanie osób nadzorujących – aktualizacja informacji
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 72/2015 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 71/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 70/2015 – Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie gwarancji za spółkę zależną
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 69/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 68/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 67/2015 – Zakończenie procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 66/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 65/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 64/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 63/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 62/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 61/2015 – Wprowadzenie obligacji serii S na Catalyst
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 60/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 59/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 58/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 57/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 56/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 55/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 54/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 52/2015 – Utworzenie oddziału spółki Marvipol S.A. oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 51/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 50/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 49/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 48/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 47/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 46/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 44/2015 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 43/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 42/2015 – Zmiana składu Zarządu Marvipol S.A.
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 41/2015 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 40/2015 – Podpisanie kolejnych umów w projekcie logistyczno – magazynowym
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 39/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 38/2015 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 37/2015 – Nabycie gruntów przez spółkę zależną
  1 files      1 download
Pobierz
RB 36/2015 – Rozpoczęcie negocjacji oraz podpisanie umów znaczących
  1 files      1 download
Pobierz
RB 35/2015 – Znaczaca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 34/2015 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 33/2015 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 32/2015 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 31/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 30/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 29/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 28/2015 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 27/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 26/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 25/2015 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 24/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 23/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      1 download
Pobierz
RB 22/2015 – Status umów importowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 21/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 19/2015 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 18/2015 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 17/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 16/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 15/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 14/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 13/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 12/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 11/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 10/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 09/2015 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 07/2015 – Rozpoczęcie publikacji wybranych danych operacyjnych segmentów deweloperskiego oraz – motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 06/2015 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 05/2015 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 03/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 04/2015 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 02/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 01/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
Title Download
RB 76/2015 – Zbycie akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 75/2015 – Zbycie udziałów spółki zależnej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 74/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 73/2015 – Powołanie osób nadzorujących – aktualizacja informacji
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 72/2015 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 71/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 70/2015 – Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie gwarancji za spółkę zależną
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 69/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 68/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 67/2015 – Zakończenie procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 66/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 65/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 64/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 63/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 62/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 61/2015 – Wprowadzenie obligacji serii S na Catalyst
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 60/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 59/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 58/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 57/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 56/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 55/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 54/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 52/2015 – Utworzenie oddziału spółki Marvipol S.A. oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 51/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 50/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 49/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 48/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 47/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 46/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 44/2015 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 43/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 42/2015 – Zmiana składu Zarządu Marvipol S.A.
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 41/2015 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 40/2015 – Podpisanie kolejnych umów w projekcie logistyczno – magazynowym
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 39/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 38/2015 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 37/2015 – Nabycie gruntów przez spółkę zależną
  1 files      1 download
Pobierz
RB 36/2015 – Rozpoczęcie negocjacji oraz podpisanie umów znaczących
  1 files      1 download
Pobierz
RB 35/2015 – Znaczaca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 34/2015 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 33/2015 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 32/2015 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 31/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 30/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 29/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 28/2015 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 27/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 26/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 25/2015 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 24/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 23/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      1 download
Pobierz
RB 22/2015 – Status umów importowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 21/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 19/2015 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 18/2015 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 17/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 16/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 15/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 14/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 13/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 12/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 11/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 10/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 09/2015 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 07/2015 – Rozpoczęcie publikacji wybranych danych operacyjnych segmentów deweloperskiego oraz – motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 06/2015 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 05/2015 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 03/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 04/2015 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 02/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 01/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
Title Download
RB 76/2015 – Zbycie akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 75/2015 – Zbycie udziałów spółki zależnej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 74/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 73/2015 – Powołanie osób nadzorujących – aktualizacja informacji
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 72/2015 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 71/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 70/2015 – Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie gwarancji za spółkę zależną
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 69/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 68/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 67/2015 – Zakończenie procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 66/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 65/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 64/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 63/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 62/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 61/2015 – Wprowadzenie obligacji serii S na Catalyst
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 60/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 59/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 58/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 57/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 56/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 55/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 54/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 52/2015 – Utworzenie oddziału spółki Marvipol S.A. oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 51/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 50/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 49/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 48/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 47/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 46/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 44/2015 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 43/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 42/2015 – Zmiana składu Zarządu Marvipol S.A.
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 41/2015 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 40/2015 – Podpisanie kolejnych umów w projekcie logistyczno – magazynowym
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 39/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 38/2015 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 37/2015 – Nabycie gruntów przez spółkę zależną
  1 files      1 download
Pobierz
RB 36/2015 – Rozpoczęcie negocjacji oraz podpisanie umów znaczących
  1 files      1 download
Pobierz
RB 35/2015 – Znaczaca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 34/2015 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 33/2015 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 32/2015 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 31/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 30/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 29/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 28/2015 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 27/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 26/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 25/2015 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 24/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 23/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      1 download
Pobierz
RB 22/2015 – Status umów importowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 21/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 19/2015 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 18/2015 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 17/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 16/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 15/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 14/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 13/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 12/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 11/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 10/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 09/2015 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 07/2015 – Rozpoczęcie publikacji wybranych danych operacyjnych segmentów deweloperskiego oraz – motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 06/2015 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 05/2015 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 03/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 04/2015 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 02/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 01/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz
Title Download
RB 76/2015 – Zbycie akcji własnych
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 75/2015 – Zbycie udziałów spółki zależnej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 74/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 73/2015 – Powołanie osób nadzorujących – aktualizacja informacji
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 72/2015 – Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno – magazynowego
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 71/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 70/2015 – Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie gwarancji za spółkę zależną
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 69/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 68/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 67/2015 – Zakończenie procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 66/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 65/2015 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S na Catalyst
  1 files      1 download
Pobierz
RB 64/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 63/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 62/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 61/2015 – Wprowadzenie obligacji serii S na Catalyst
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 60/2015 – Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 59/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      1 download
Pobierz
RB 58/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 57/2015 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 22 października 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 56/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 55/2015 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 54/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      1 download
Pobierz
RB 52/2015 – Utworzenie oddziału spółki Marvipol S.A. oraz udzielenie prokury oddziałowej
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 51/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 50/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 49/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 48/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 47/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 46/2015 – Projekt logistyczno – magazynowy – aktualizacja informacji
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 45/2015 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Marvipol S.A.
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 44/2015 – Zamiar podziału Marvipol S.A.
  1 files      11 downloads
Pobierz
RB 43/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 42/2015 – Zmiana składu Zarządu Marvipol S.A.
  1 files      6 downloads
Pobierz
RB 41/2015 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      1 download
Pobierz
RB 40/2015 – Podpisanie kolejnych umów w projekcie logistyczno – magazynowym
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 39/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 38/2015 – Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych o czteroletnim terminie wykupu
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 37/2015 – Nabycie gruntów przez spółkę zależną
  1 files      1 download
Pobierz
RB 36/2015 – Rozpoczęcie negocjacji oraz podpisanie umów znaczących
  1 files      1 download
Pobierz
RB 35/2015 – Znaczaca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 34/2015 – Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
  1 files      1 download
Pobierz
RB 33/2015 – Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
  1 files      1 download
Pobierz
RB 32/2015 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 31/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 30/2015 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 29/2015 – Informacja o niezastosowaniu zasady Dorych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  1 files      1 download
Pobierz
RB 28/2015 – Powołanie osób nadzorujących
  1 files      7 downloads
Pobierz
RB 27/2015 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 26/2015 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  1 files      4 downloads
Pobierz
RB 25/2015 – Wybór biegłego rewidenta
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 24/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 23/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1 files      1 download
Pobierz
RB 22/2015 – Status umów importowych
  1 files      0 download
Pobierz
RB 21/2015 – Zawarcie znaczącej umowy
  1 files      3 downloads
Pobierz
RB 20/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      1 download
Pobierz
RB 19/2015 – Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
  1 files      0 download
Pobierz
RB 18/2015 – Informacja o obrocie akcjami emitenta
  1 files      1 download
Pobierz
RB 17/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 16/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 15/2015 – Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 14/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      0 download
Pobierz
RB 13/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 12/2015 – Znacząca umowa – aktualizacja informacji
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 11/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 10/2015 – Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 09/2015 – Udzielenie poręczenia kredytu
  1 files      1 download
Pobierz
RB 08/2015 – Umowa kredytu – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 07/2015 – Rozpoczęcie publikacji wybranych danych operacyjnych segmentów deweloperskiego oraz – motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      2 downloads
Pobierz
RB 06/2015 – Przedterminowy wykup obligacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 05/2015 – Wykreślenie hipoteki
  1 files      0 download
Pobierz
RB 03/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      0 download
Pobierz
RB 04/2015 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
  1 files      1 download
Pobierz
RB 02/2015 – Umowa kredytowa – aktualizacja informacji
  1 files      0 download
Pobierz
RB 01/2015 – Zawarcie umowy kredytowej
  1 files      1 download
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417